Majhne biološke čistilne naprave

Izgradnja čistilne naprave in odvod odpadnih vod v proces čiščenja pomeni ekološko okoljsko rešitev, skladno z zahtevami veljavne zakonodaje in Operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih vod v Republiki Sloveniji, ki predvideva postopno popolno ukinitev greznic.
Majhne biološke čistilne naprave
   
Biološke čistilne naprave iz razreda majhnih čistilnih naprav so namenjene čiščenju komunalnih vod – odpadne vode iz stranišč, kopalnic, kuhinj in drugih podobnih virov onesnaženja v bivalnih enotah.
 
Naprave so primerne in se uporabljajo povsod tam, kjer priklop na javno kanalizacijsko omrežje ni mogoč, oziroma bi ta za investitorje predstavljal predrag, ali težko izvedljiv poseg. Primerne so za posamezne hiše, večdružinske hiše, naselja, počitniške objekte, lokale in podobno.
 
Čistilne naprave ponavadi izpolnjujejo vse standarde in tehnične normative, ki jih predpisuje slovenska in evropska zakonodaja. Večinoma so proizvedene so v skladu z zahtevami standardov SIST EN 12566-3 in DIN 4261-2.
 
Zakaj se gradnja greznice ne izplača?
Greznica mora biti izvedena vodotesno, kar pri obstoječih greznicah ni zagotovljeno in bo v prihodnosti potrebno izkazati z atestom. Izvedba takšne greznice je stroškovno enaka ali celo višja od izgradnje ustrezne male čistilne naprave. Obseg gradbenih del in z njimi povezani stroški za izgradnjo greznice so višji, saj je potreben volumen min. 3 m3/osebo, kar pomeni za enodružinsko hišo (upoštevano 4 osebe) objekt volumna 12 m3 in zahteva mnogo večji prostor in izkop kot za primerljivo čistilno napravo.
 
Pri povprečni porabi vode za enodružinsko hišo je potrebno praznjenje vsebine nepretočne greznice vsak mesec. Vsebino je potrebno odpeljati na ustrezno veliko in opremljeno čistilno napravo, iz čistilne naprave pa se le 1 krat letno izčrpa manjša količina blata (do 0,5 m3), katero se lahko uporabi za lastne potrebe (dodatek gnojenju neobdelovalnih površin).
 
Bistvena je tudi razlika v višini plačila okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadne in padavinske vode, ki se z izgradnjo čistilne naprave zmanjša za 85%.
 
Prednosti čistilne naprave
 Čistilna naprava obratuje povsem avtomatsko, vsa oprema pa je dosegljiva z vrha, tudi pri napolnjeni napravi. Njena življenjska doba je najmanj 25 let. Predstavlja enostavno in učinkovito okoljsko rešitev, nizke investicijske stroške, enostavno vgradnjo in zahteva majhen prostor za vgradnjo z majhnimi gradbenimi posegi. 
 
Okvirna cena: Čistilna naprava (npr. tipa VARIO - www.lesmarc.com) za enodružinsko hišo stane od 1.900,00 EUR + DDV.
 
12. junij 2012
 
 
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!