Lesni lepljenci ali klasični leseni morali

Skozi človeško zgodovino se že tisočletja uporabljajo leseni nosilci – tramovi. Prve sledi lepljenega lesa segajo že v egipčansko kulturo.
Lesni lepljenci ali klasični leseni morali

  
Kot prva lepljena konstrukcija iz slojnega lesa je hala kralja Edwarda Collegeja iz leta 1860. Lepljeni nosilci imajo estetski izgled, lahko premoščajo velike razpone (do 200 m). Imajo odlične odporne lastnosti na ogenj, saj prevajajo toploto 300 do 400 krat počasneje kot jeklo.
  
Les in lesni lepljenci v Sloveniji

Les je v Sloveniji trajen dragocen VIR, saj našo deželo pokriva 60 % gozda… S posodobitvijo opreme, tehnologij in kemijskih lepil je uporabnost lesa v zadnjem času narasla. Z razvojem lepil je les postal še uporabnejši. Les, ki je lepljen se tako manj deformira in je dimenzijsko stabilnejši. Z lepljenjem lesa izboljšamo še mehanske lastnosti, saj lahko tako izločimo vse napake oz. nepravilnosti v lesu, ki so nastale v samem drevesu. Lepljeni nosilci obdržijo osnovne karakteristike lesa in so lep, kakovosten in trajen izdelek .
  
Zakaj so lesni lepljenci tako uporabni v gradbeništvu
Tak les je najbolj uporaben v gradbeništvu za vse vrste lesenih nosilnih konstrukcij, ki so obremenjene z vizualnim in fizikalnim dejavnikom. Pri vgradnji pa moramo biti pozorni na zaščito lesa in detajle vgradnje, saj ti bistveno vplivajo na uporabnost in stabilnost lepljenega lesa. Za izdelavo lepljenih nosilcev se uporablja kvaliteten posušen les, katerega vlažnost je okrog 15 %. Omenjena vlažnost zagotavlja, da lepljenih nosilcev ni potrebno dodatno ščititi s kemijskimi premazi. Ker je les primerno osušen, ne prihaja do površinskih razpok. Nosilci so zlepljeni z brezbarvnim lepilom tako, da so spoji skoraj neopazni. Zaradi svojih dobrih lastnosti, kot so visoka trdnost, nizka teža konstrukcije, hitrost gradnje, relativno enostavne spremembe z dodajanjem ali odvzemanjem konstrukcije ter vedno bolj pomembno lastnostjo, to je možnostjo reciklaže odsluženih profilov, so zavzele lesene konstrukcije vidno mesto v gradbeništvu.

V blagovnem smislu lahko na tržišču najdemo vse sorte dolžinsko širinsko in debelinsko spojenega lesa. Vrsto teh sortimentov je možno izdelati po naročilu končnega kupca,z izjemno ugodnimi terminskimi roki.

b klik 
Vodja inžineringa B klik d.o.o.
Robert Majal

 

 
09. april 2012
 
 
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...