Lastnosti betona

Beton - uporabljali so ga že RImljani, ...
Lastnosti betona

Opomba: mere in enote, predstavljene v prispevku so stare - sedaj so npr za trdnost betona namesto oznak MB v uporabi oznake C - trdnosti razredi (npr.): C30/37 C40/50 (prva številka je vrednost tlačnega testa narejenega na vzorcu valjaste oblike, druga pa na kocki velikosti 15x15x15cm)
 
Marka betona
MB je tlačna trdnost betona po 28 dneh v N/mm2. Ta vrednost ne označuje drugih lastnosti, ki so prav tako zelo pomembne (vodopropustnost, krčenje...). Predpisi dopuščajo MB od 10 do 60 (v stopnjah pa 5). Konstrukcijski načrt predpiše kakšno trdnost mora imeti posamezni element. Marko ugotavljamo s preizkusom vzorčnih kock (20 cm), ki jih strejo 28 dni po izdelavi in ugotovijo dejansko trdnost. Dokazovanje MB je obvezno z vsak resen objekt, oziroma za vsak konstrukcijski element. Najnižja marka za klasični armirani beton je MB15, za prednapeti beton MB 30. Tlačna trdnost betona s starostjo narašča tudi še po preteku 28 dni, pa tudi še po 20 letih.

Poroznost
Vsak beton vsebuje določeno količino por in votlin. Največja"gnezda" nastanejo zaradi neustrezne oblike zrn, neustrezne granulometrijske sestave in slabega vgrajevanja. Manjše pore nastanejo zaradi zračnih mehurčkov, ki so posledica premajhne zgoščenosti, premalo vode, ali pa izhlapele vode. Najmanjše pore nastajajo v spletu kristalne zgradbe, ki ne izpolnjuje vsega prostora. Te pore ne vplivajo na kvaliteto betona. Porozen beton ima nižjo trdnost, večjo vodopropustnost in je zato manj odporen proti mrazu pa tudi proti drugim agresivnim sredstvom. Porozni betoni so lažji in boljši toplotni izolatorji. če je izpostavljen zmrzovanju ga je treba zaščititi pred vodo. Konstruktivni betoni morajo imeti čim manj por.

Spremembe volumna
Tako kot se razteza les, ki ga navlažimo se širi tudi beton, če je vlažen. Raztezanje zaradi vlage za trden beton ni nevarno, krčenje pa povzroča razpoke. Te nastanejo ker sile presežejo natezno trdnost betonske mase, ki je majhna. Beton bo manj podvržen krčenju če bomo vgradili manj cementa, manj vode in uporabili bolj grobi cement. Krčenje in raztezanje nastaja tudi zaradi temperaturnih razlik, teh ne moremo zmanjšati. Nastanek razpok zaradi toplotnih razlik preprečimo z armaturo, ki prevzame natege in z dilatacijami, ki preprečujejo prevelike raztezke. Raztezanje betonskih elementov nastaja tudi zaradi obremenitve. To je lezenje ali tečenje betona. Deformacije se sčasoma večajo in se običajno po dveh letih ustavijo. Tečenje ni nevarno, ker zmanjša napetosti na preobremenjenih mestih. Škodljivo pa je v prednapetih konstrukcijah, ker s tem izgubljamo prednapetost v kablih.

Korozija
Rojstna letnica modernih armiranobetonskih konstrukcij je leto 1867, zato je ta tehnologija še zelo mlada in prav vseh učinkov staranja še ne poznamo. V zadnjem času se je izkazalo, da je treba resno računati z nevarnostjo korzije armature pri konstrukcijah, ki so izpostavljene atmosferilijam, še zlasti ob morju. Najnevarnejša agensa sta sol in zmrzal, zato so vse mostne konstrukcije nevarno izpostavljene koroziji. Agresivna voda (S02, C02) in soli (od soljenja) prodirajo v beton in povzročijo rjavenje armature. Zaradi kristalizacjskega pritiska se pojavijo razpoke, ki se večajo, pojavi se odpadanje betona. Zato je treba izpostavljene konstrukcije dobro zaščiti pred vplivom vode, še posebno tudi prednapete konstrukcije.

 
Vir:
01. januar 1970
 
 
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!