Lastna elektrarna vam zniža stroške za električno energijo vsaj za polovico

Ali ste že razmišljali, da bi doma proizvajali električno energijo za življenje, prevoz, ogrevanje …? Ste se kdaj vprašali, katere energije imamo doma? Les, voda, veter, sonce ... Tehnologija vam danes to že omogoča.
Lastna elektrarna vam zniža stroške za električno energijo vsaj za polovico
   
V začetku leta 2016 sta bila sprejeta nova Uredba o samooskrbi iz OVE  in novi Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (v nadaljevanju OVE) z neto merjenjem, t.i. ”Net metering”, ki spodbujata izgradnjo manjših elektrarn, iz OVE kot so sončna, vetrna ali vodna energija.
0 stroskov
   
Vaša mala elektrarna bo delovala tako, da bo viške pridobljene energije oddajala v javno omrežje, kadar pa imamo pomanjkanje (oblačno, ponoči, jesen-zima), pa bomo  porabljali energijo iz omrežja, saj smo jo tam shranili. 

Končni obračun proizvedene in porabljene električne energije bo enkrat letno, v idealnem primeru bo vaš račun nič!
  
Pri načrtovanju naprave za samooskrbo uporabimo mikro razsmernike ali razsmernike z dodanimi optimizatorji moči. Odločitev je odvisna od lokacije FVE, lokacije namestitve modulov, velikosti FVE ter možnosti enostavne povečave FVE (modularen pristop). 

Slika gr2  Slika gr1
Slika 2: Rešitev FVE z mikro razsmerniki (levo) in razsmerniki z optimozatorji moči (desno)

Sončna elektrarna z inštaliranim komunikatorjem omogoča napredno merjenje učinkovitosti in monitoring delovanja naprave v realnem času, kar prikazujejo spodnje slike.

Slika gr 3  Slika gr4
Slika 3: Prikaza monitoringa sončne elektrarne za samooskrbo
   
Glede na dogajanja v zadnjih 10 mesecih se trg malih elektrarn kot so sončna, vetrna ali vodna prebuja in bo po naših ocenah v prihodnje dobil še večji pospešek zaradi dviga cen nafte in električne energije. Seveda je dodana vrednost pri uporabnikih različna glede na to za kaj bodo uporabljali doma proizvedeno energijo (razsvetljava, ogrevanje, prevoz,…) ali pa je to donosnost naložbe. Elektrarne za samooskrbo že v letu 2016 omogočajo večjo donosnost naložb obetajo pa se tudi subvencije Eko sklada  za tovrstne naložbe.
  
Trenutna povračilna doba brez subvencij je manj kot 10 let, kar je primerljivo z naložbami v proizvodne naprave, ko so le-te še bile subvencionirane. 

   
   
E prihodnost d.o.o., Energije prihodnosti
Črešnjev vrh 17, 2313 Fram

 
Vir:
14. november 2016
 
 
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad