Kategorije zemljin

Za določitev vrednosti zemeljskih del je priporočljivo vsaj malo vedeti kakšna kategorija zemljine se skriva pod površjem.

Glede na sestavo zemlje in orodje, ki je potrebno za kopanje, razvrščamo zemljine v sedem kategorij:

 

I. kategorija zrahljana zemlja

II. kategorija navadna zemlja (obdelana zemlja, lahka glina, zbit pesek ...)
 
III. kategorija trda zemlja (polvezani gramoz ...)
 
IV. kategorija preperele stene ali razpadli škrilavec
 
V. kategorija srednje trda stena (lapor, apnenec ...)
 
VI. kategorija trda stena (apnenci, marmorji, dolomiti)VII. kategorija zelo trda stena (graniti ...)
  
 
Vir:
23. marec 2012
 
 
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah