Kam in kako lahko s strehe odvedemo meteorno vodo

Streha je sistem in žlebovi so njegov del. In to zelo pomemben. Če objekt nima žleba ali je ta naluknjan ali morda poln listja, prihaja do zatekanja meteorne vode in uničevanja objekta. Ravno zaradi tega so žlebovi tako zelo pomembni.
Kam in kako lahko s strehe odvedemo meteorno vodo
   
Na trgu lahko kupimo žlebove iz različnih materialov. Najpogosteje so iz aluminija (naravni ali barvani), bakrene ali pocinkane pločevine (naravne ali barvane) in nerjavnega jekla. Aluminijasti žlebovi so primerni za različne strehe. Njihova posebnost je, da ne izstopajo s svetlo barvo. Življenjska doba je približno enaka kot pri bakrenih, so pa cenejši. Njihova slabost je, da jih ni mogoče spajkati, temveč jih je treba kovičiti, stike pa zatesniti s silikonom. Ob slabi izvedbi lahko začnejo puščati. Druga težava je, da se v prašnem okolju na stiku začne nabirati nesnaga, ki zavira odtekanje vode.
 
Zelo pogosto uporabljen material za žlebove je baker. Ob montaži so ti žlebovi svetle bakrene barve, sčasoma pa baker oksidira in potemni. Morebitno lakiranje za ohranitev svetleče barve ni smiselno, ker po določenem času lak popoka. Bakreni žlebovi niso primerni za pločevinaste strehe. Voda ne sme teči z bakra (obrobe) na pločevinaste kritine ali pločevinaste obrobe; tudi pri pločevinasti strehi lahko imamo bakren žleb, pogoj pa je, da kljuke niso v neposrednem stiku s pločevinasto kritino.
 
Marsikdo meni, da so pocinkani žlebovi že preteklost, vendar ni tako. So zelo priljubljeni, predvsem zaradi cene in primernosti za vse kritine. Težava je spajanje, saj je treba spoje zatesniti s silikonom; če pa dva žlebova spajamo z lotanjem, moramo stik prebarvati. Glede na tehnične lastnosti bi lahko trdili, da so žlebovi iz nerjavnega jekla najboljši. Ta material je obstojen, lahko ga spajamo, pri lotanju z njim ni težav ter je najmanj občutljiv za toploto in mraz. Njegova slabost je, da se blešči.
rain 48808 640
 
Žlebovi so lahko polkrožni ali kvadratni. Pri slednjih se v vogalih pogosto nabira nesnaga. Pri načrtovanju žleba moramo misliti tudi na odtočne cevi. Vnaprej moramo predvideti, kam bomo speljali meteorno vodo. Ta mora biti speljana v jaške in naprej v ponikovalnice. V pripravi je nova zakonodaja, ki bo določala, da mora vsak lastnik objekta na svojem zemljišču poskrbeti za ponikanje meteorne vode. To pomeni, da bo morala imeti skoraj vsaka hiša ponikovalnico. Zato bi bilo smiselno razmisliti o uporabi meteorne vode, ki jo lahko prek cisterne speljemo v ponikalnico. Kapnica je namreč zelo uporabna za zalivanje ter pranje vozil in dvorišč, racionalna pa je tudi poraba za sanitarno vodo.
-------------------

UPORABA DEŽEVNICE: ZAČNE SE PRI STREHI IN ŽLEBOVIH

Uporaba deževnice: začne se pri strehi in žlebovihVodo za večino dnevnih potreb v gospodinjstvu bi lahko pridobivali iz drugih virov in tako zelo zmanjšali porabo pitne vode iz javnega ... 
Najbolj preprosto jo je zbirati v večjih posodah, vendar je potem primerna le za zalivanje vrta in pranje avtomobilov. Lahko pa v hišo poleg klasične vodovodne napeljave, po kateri priteče voda iz javnega vodovodnega omrežja, vzporedno ... več
-------------------

Ponikovalnica
Drug problem pa je, če imamo vode iz žlebov preveč ali je ne želimo uporabljati za druge namene (cisterna). V takem primeru je treba narediti ponikovalnico. Danes se za ponikanje vode najpogosteje uporabljajo kamnite ponikovalnice ali pa se preprosto navrtajo betonske cevi oz. se kupijo preforiane betonske cevi in vložijo v zemljo, kar je deloma uspešno; pri večjih nalivih take cevi ne poskrbijo za dovolj hitro ponikanje vode, seveda pa je vse skupaj odvisno tudi od prepustnosti zemljine.

Za izdelavo ponikovalnice, grajene iz kamna, potrebujete trikrat večjo gradbeno jamo, kot na primer znaša pričakovana količina vode, poleg tega se za prekrivanje največkrat uporablja filc, ki za ta namen tudi ni najprimernejši. Ne glede na to, ali imate morda vodo s streh speljano v cisterno ali vodnjak, morate še vedno poskrbeti za ponikanje odvečne vode, kajti cisterna se bo prej ali slej napolnila.

Najenostavnejši za vgradnjo in tudi cenovno najugodnejši so ponikovalni moduli (ali predori oziroma tudi jaški), ki rešujejo številne težave. Podobni so satju čebel, so pa precej večji. Izdelani so iz plastike. Lahko so povozni ali nepovozni in jih izdelujejo v obliki tunelov in kvadrov. Velikost ponikovalnice je treba izračunati s posebnim programom, odvisna pa je od kvadrature površin, s katerih se zajema voda, in od sposobnosti ponikanja zemlje. Vse skupaj se potem preračuna na desetminutne najhujše nalive za posamezno območje. Potrebna sta tudi sifon in revizijska odprtina. 
Pred ponikovalnico priporočamo filter na košaro, da ga je mogoče čistiti. Če ga nimate, se ponikovalnica lahko napolni z listjem in se potem z leti zamaši. Tak filter je priporočljiv tudi pred manjšimi kamnitimi ponikalnicami za individualne hiše.

Ko se plastični blok, ki je videti kot veliko plastično satje, vgradi v zemljo, ga prekrijejo z geotekstilom in zasujejo. Danes nekateri ponikovalnice še vedno prekrivajo s filcem, ki je za to manj primeren, ker se mu ob stisku zemljine zmanjša prepustnost, medtem ko geotekstil tudi pod pritiski ohrani enako prepustnost. Za individualne hiše strokovnjaki priporočajo ponikovalne predore, za večje objekte pa ponikovalne bloke. 
 

SHRANJUJTE DEŽEVNICO IN PRIHRANITE STROŠKE ZA VODARINO

Shranjujte deževnico in prihranite stroške za vodarinoStrošek pri zaračunavanju odpadne vode lahko zmanjšate, saj lahko pitno vodo nadomestite z deževnico. 
  Voda je dragocenost in brez nje ni življenja. A žal, se tega premalokrat zavedamo. Vsak izmed nas, dan za dnem porabi ogromno vode in sicer okoli 140 litrov na dan. Cena se je v obdobju 20 let dvignila za kar 350 odstotkov. Kako si ... več

vir: dnevnik.si

 
Vir:
15. marec 2018
 
 
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje