Kaj je toplotni most?

Toplotni most je mesto na zunanjem ovoju zgradbe, kjer je bistveno povečano prehajanje toplote, kot posledica nenatančnosti pri načrtovanju in gradnji stavbe.
Kaj je toplotni most?
  
Tako bi na kratko pojasnili pojem toplotni most.
 
Največkrat se pojavljajo na vogalih, stikih in robovih, kjer je zmanjšan toplotni upor, saj tu temperatura hitreje pada.

Poznamo več vrst toplotnih mostov, ki jih delimo glede na vzrok nastanka:
  • Konvekcijski toplotni most nastane na mestih, kjer topel zrak brez ovire uhaja iz stavbe skozi špranje, odprtine,...
  • Geometrijski toplotni most nastane na mestih, ker je površina na notranji strani gradbenega materiala manjša od zunanje površine. Presek je povečan in zato se zviša tudi toplotna prevodnost. Tej obliki se je zelo težko izogniti, saj se pojavi vsakič, ko se dve steni stikata pod določenim kotom (npr. vogali).
  • Konstrukcijski toplotni mostovi so najbolj težavni. Pojavijo se ob prekinitvi toplotnega ovoja zgradbe in so v veliki meri posledica nedoslednosti pri načrtovanju zgradbe.
  
S pravilnim načrtovanjem in izbiro materialov za gradnjo lahko ta mesta, kjer izgubljamo toploto zelo zmanjšamo oz. se jim izognemo - seveda pa je potrebno vse to preračunati, če je strošek vgradnje dražjih materialov sploh smiselen.
  
vir: wikipedia & Gradimo.com
 
 
Vir:
18. januar 2015
 
 
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah