Izkoriščevanje sončne energije

Koriščenje sončne energije za ogrevanje vode postaja vedno bolj priljubljeno, pa tudi z vidika gospodarnosti smiselno.
Izkoriščevanje sončne energije

   
V Nemčiji je do sedaj 450.000 gospodinjstev opremljenih s solarnimi napravami, kar pomeni več kot 2 milijona m2 kolektorske površine ali 0,025 m2 po prebivalcu. Sosednja Avstrija ima z zelo podobnimi klimatskimi pogoji 10× več vgrajene kolektorske površine kot Nemčija.

Tehnika

Test sončnih kolektorjev, ogrevalnikov sanitarne vode in kompletnih solarnih naprav, ki ga je leta 1995 izvedel testni in razvojni center ITW univerze v Stuttgartu, potrjuje tržno zrelost te tehnologije. Sistemi in komponente so dodelane, naprave so gospodarno smotrno dimenzionirane, kolektorji in ogrevalniki sanitarne vode med seboj usklajeni. Razvoj sončnih kolektorjev je v veliki meri zaključen. Kljub temu pa obstajajo občutne razlike, tako v učinkovitosti, kot tudi v ceni.

Dve vrsti konstrukcije obvladujejo tržišče:

  • ravni kolektorji in
  • vakumski cevni kolektorji

Več kriterijev določa, kateri kolektor je priporočljivo uporabiti. O izbiri ne odloča le razmerje med stroški in pridobitkom, temveč tudi design, možnost integracije v strešno konstrukcijo in prijaznost okolju.

Prepričevanje strank se pogosto izvaja s parametri izkoristka, kar je povzročilo nastanek prave male "olimpijade" največjih t.i. optičnih izkoristkov in najmanjhših toplotno prehodnih koeficientov kolektorjev. Celo strokovnjaki solarne tehnike iz primerjave kolektorskih parametrov ne morejo dati izjave o uporabnih lastnostih solarne naprave.

Zanesljivostč

Rezultati temeljijo na podatkih 160 solarnih napravah, ki so bile zgrajene s pospeševalnim programom. Kot vzrok za nakup solarne naprave je 52% uporabnikov navedlo ekologijo. Drugi so navedli idealizem, pospeševalni program, porast cene kurilnega olja, lokacijo z dolgim sončnim obsevanjem. Glavna motivacija za investicijo v solarno napravo je torej v prihranku energije in doprinosu k varstvu okolja.

Skupno je anketa pokazala tudi pozitivno sliko rezultatov obratovanja, ki velja tudi za tiste sisteme, ki so bili vgrajeni pred 15 in več leti.

 
Vir:
30. november -0001
 
 
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah