Izbiro kritine narekuje naklon strehe

Na odločitev, s čim bomo prekrili streho, vpliva več dejavnikov. Najprej je treba upoštevati naklon strehe, že izdelano ostrešje, morebitno vgradnjo strešnih oken, podnebne razmere in tudi arhitekturne značilnosti okolja, v katerem stoji hiša.
Izbiro kritine narekuje naklon strehe
  
Prav tako je nujen tehten premislek o odpornosti posameznih vrst kritine proti različnim vremenskim razmeram. Ne gre pozabiti, da so v zadnjih letih čedalje pogostejša poletna neurja s točo in močnim vetrom. Marsikatero poškodbo na strehi zaradi močnega vetra lahko preprečimo ali vsaj močno omilimo s pravilnim načrtovanjem konstrukcije in kakovostno opravljenimi deli na strehi, precej manj možnosti za preprečitev škode pa imamo, ko gre za poškodbe zaradi toče. Nobena kritina namreč ne prenese udarcev ekstremno velikih zrn toče, so pa poškodbe pri nekaterih vrstah precej manjše kot pri drugih.

Na Zavodu za gradbeništvo Slovenije so pred časom testirali odpornost različnih vrst kritine proti takšnim poškodbam. Pokazalo se je, da so proti toči razmeroma dobro odporne kovinske kritine, na katerih so po udarcu zelo velikih ledenih zrn sicer vidne trajne deformacije, a te ne vplivajo na funkcionalne last­nosti kritine. Zadovoljivo so se obnesle tudi betonske in nekatere opečne, slabše pa toge. Opečne in betonske kritine so sicer brez vidnih poškodb prenesle udarce zmerno velikih zrn toče, večja pa so na njih povzročila lome, globinske razpoke in odkruške.

Na vlaknocementnih ploščah so že zaradi manjših zrn nastale poškodbe v obliki udrtin in vdolbin, večja so jih celo preluknjala. Manjša zrna toče so na kovinski kritini povzročila manjše vidne poškodbe, a te ne vplivajo na vodotesnost. Funkcionalnost kovinske kritine so ogrozila večja zrna zelo močne toče, ki so poškodovala stike med elementi ali barvo in organske prevleke na njej. Obseg poškodb je precej odvisen tudi od kota, pod katerim toča pada na kritino, na odpornost pa močno vpliva tudi starost kritine oziroma njena dotrajanost.

Pri izbiri kritine je priporočljivo preveriti njeno življenjsko dobo, odpornost proti ognju, način vgradnje in možnost morebitne zamen­jave dotrajanih ali poškodovanih elementov. Biti mora mehansko odporna, dimenzijsko stabilna, ustrezno odporna proti ognju, ne sme prepuščati vode, predvsem pa mora kar najbolje prenašati vremenske nevšečnosti. Pri vsem tem pa ne gre pozabiti, da niti ustrezen naklon niti še tako kakovostna kritina ne pomenita veliko, če samo ostrešje ni pravilno izdelano in kritina ni kakovostno položena oziroma pritrjena po priporočilih proizvajalcev. Ti poleg kritine ponujajo različne sisteme za uspešnejše upiranje vetru, kot so posebni vijaki oziroma sponke za pritrditev kritine na letve in podobno.
 
 
vir: deloindom.si
 
Vir:
12. maj 2016
 
 
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...