Izbira cementa

Osnovni temelj sodobne gradnje je cement. Kakovost gradnje je tako v veliki meri odvisna od uporabe cementa, zato vam v prispevku razkrivamo nekaj koristnih nasvetov pri rabi cementa.
Izbira cementa
   
  
Na trgu obstaja več vrst cementa, ki so primerni za različne vrste aplikacij. Proizvajalci pri ponudbi upoštevamo usmerjenost h kupcu in se odločamo za tiste cemente, ki zadovoljijo potrebe naših kupcev. Izbira cementa je odvisna od namena gradnje, izpostavljenosti betona kot končnega proizvoda in ne nazadnje tudi od zunanje temperature.
  
Portlandski mešani cement je cement z dodatkom suplementarnih cementnih materialov (žlindra, mikrosilika, apnenec, pucolani). Na trgu se pojavlja najpogosteje in je namenjen široki potrošnji.  Primeren je za betone večjih prerezov in za temperature nad 10 stopinj Celzija, zanj je značilen tudi daljši čas obdelanosti.
   
Zidarski cement  je fino mleto hidravlično vezivo za pripravo malte za zidanje in za izdelavo zunanjih in notranjih grobih in finih ometov. Pogosto se zgodi, da se med portlandskim cementom in zidarskim cementom ne razlikuje, vendar to ne drži. Medtem ko se portlandski mešani cementi v večini primerov uporabljajo za pripravo betonov, se zidarski cement uporablja za pripravo malte za zidanje in omete.
        
Portlandski čisti cement ne vsebuje dodatkov (kar pove že sama beseda čisti), je pa primeren za zahtevnejše gradnje in za betone, katerih izpostavljenost glede na zunanje vplive je bistveno večja (na  primer pri gradnji cest, predorov, mostov, viaduktov,..). Ti cementi se v večini primerov uporabljajo tam, kjer je pomembna tako začetna kot končna trdnost, najpomembnejša pa je odpornost na različne fizikalne in kemijske vplive. Uporaba čistega cementa je priporočena v zimskem obdobju, tudi takrat ko so temperature spustijo pod 5 stopinj Celzija. V primeru uporabe v neobičajnih pogojih se je  priporočljivo posvetovati s strokovnjakom.
            
 
Avtor: Dušan Bajda, tehnični svetovalec, Lafarge Cement Trbovlje
 
Vir:
25. februar 2012
 
 
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad