Hiša iz opeke - hiša bodočih generacij

Bivanje je ena od temeljnih človeških potreb, vendar zaščita pred vetrom in vremenskimi vplivi, ognjem ali naravnimi katastrofami že dolgo več ne izpolnjuje vseh zahtev in pričakovanj sodobnega človeka.
Hiša iz opeke - hiša bodočih generacij

 
Moderna hiša mora zadostiti tako biološkim kot ekološkim zahtevam, različne dejavnike (zgradbe, človeka in naravo) je potrebno uravnovesiti. Pri pridobivanju in proizvodnji gradbenega materiala, gradnji in ohranjanju stavb, tudi pri renoviranju ali rušenju je potrebno paziti na to, da ni motečih in uničevalnih posegov v naravo. Pri tem je velikega pomena zmanjševanje obremenitve okolja, še posebej zmanjševanje porabe energije.

Pri izdelavi porotherm - opeke v opekarnah Wienerberger dodajamo surovi masi t. i. porozne snovi, npr. žagovino, da bi zvišali toplotno izolacijo. Pri gorenju organski delci v celoti zgorijo, anorganski pa se vežejo v opeko. Sežgani dodatni materiali v opeki povzročijo nastanek finih por, ki so napolnjene z zrakom - odličen toplotni izolator. Taka opečna stena lahko veliko bolje sprejema naravno sončno energijo, pa tudi toploto iz notranjosti hiše. Zidovje oddaja toploto v prostor postopoma, zaradi česar lahko privarčujemo veliko ogrevalne energije, kar varuje okolje in prihrani finančna sredstva. Opeka je tako izjemno primerna za gradnjo nizkoenergetskih hiš in v ugodnejši legi tudi za gradnjo pasivnih hiš.

Opeka in arhitekt kot kreator novogradnje
Za gradnjo nizkoenergetskih in pasivnih hiš je poleg gradbenega materiala odločilnega pomena tudi sama arhitektura. Zunanjih površin mora biti čim manj, okna je potrebno, če se le da, usmeriti proti jugu. Prav tako morajo biti bivalni prostori z relativno visoko potrebo ogrevanja usmerjeni proti jugu, medtem ko je prostore, ki se bodo koristili v manjši meri (npr. stopnišče ali shramba, kjer gre za manjšo potrebo po ogrevanju) treba usmeriti proti severu. Bistveno vlogo pri tem igra tudi popolna toplotna zaščita (npr. mineralna volna ali mineralne penaste plošče), okna, recimo izolacijski okvirni sistemi s trikratno zasteklitvijo in tehnično brezhibno vgradnjo, pa tudi dodatne vgradnje, kot so ventilacijske naprave v kombinaciji s toplotnim izmenjevalcem in solarnimi napravami. Čas je, da to znanje in bodoče razvojne strategije na nivoju raziskovalnih inštitutov in tehničnih univerz posredujemo arhitektom in gradbenim podjetjem, ki bodo gradila v prihodnosti.


Opeka – dobro počutje
Ekologija in potreba po varnem in zdravem bivanju sta komponenti, ki sta izredno pomembni pri izbiri gradbenega materiala. Opeka sama po sebi izpolnjuje zahteve, vendar je odločitev za gradnjo z opeko predvsem osebne narave, ki je v večji meri povezana s samim občutkom za bivanje kot s strogimi dejstvi. Prav občutek za bivanje je poleg ekološke bilance tista velika prednost pri gradbenem materialu iz gline, vode, ognja in zraka. Opeka dopušča vse možnosti ustvarjanja in posreduje tako v ometanem kot v neometanem stanju, od zunaj in v notranjosti dobro počutje, varnost in udobno zavetje.

Gotov produkt - opeka ne vsebuje nobenih škodljivih snovi. Njene temeljne sestavine so naravni izdelki, ki nimajo toksičnega učinka; na podlagi stoletnih izkušenj lahko upravičeno domnevamo, da opeka pri človeku ne povzroča nikakršnih alergičnih reakcij. Tudi za dodatne materiale, ki se uporabljajo v moderni opečni proizvodnji in služijo dodatnemu izboljševanju toplotne izolacije, je dokazano, da v končnem produktu ne ostajajo zdravju škodljivi ostanki – ti se pri žganju popolnoma uničijo. Znanstvene raziskave na opeki so dokazale, da je stopnja njene naravne radioaktivnosti, značilna za vse snovi, ki se pojavljajo v naravi, zelo nizka, pravzaprav zanemarljiva.

Prijetno ozračje v prostoru
Pore v opeki ugodno vplivajo na izmenjavo vlage med notranjim in zunanjim prostorom, kar je prednost naravnega proizvoda pred drugimi materiali. Opeka je prepustna za difuzijo in ima tako idealne karakteristike vlažnosti. Če se recimo topel zunanji zrak useda na hladni notranji steni, kar se dogaja pomladi, to pri drugih gradbenih materialih pomeni ugodno podstat za nevarno plesen, opeka pa sprejema vlago in jo z zamikom ponovno oddaja. Tako površine sten v vseh letnih časih ostajajo suhe, vseskozi vlada prijetno in zdravo bivanjsko ozračje. Čim boljša je sposobnost  toplotne izolacije sten in stropa, toliko bolj enakomerna in prijetna je temperatura v prostoru. Pravilno dimenzioniranje opečne stene tako ne preprečuje samo prekomernih ogrevalnih stroškov pozimi, temveč nudi zaščito pred pregrevanjem poleti in tako ustvarja hladno zavetišče tudi pri štiridesetih stopinjah v senci.

Deset “masivnih” prednosti
Veliko investitorjev se odloči za gradnjo hiše iz opeke, za kar obstaja dober razlog: opeka je pojem za vzdržljivo ter robustno gradbeno konstrukcijo in dolgotrajno, prijetno bivanje.

Opeka je kot “deseterobojec” neprekosljiva v svoji raznolikosti uporabe in vzdržljivosti:

  1. odlična ekološka bilanca,
  2. visoka obstojnost,
  3. prijetno bivanje,
  4. varnost in stabilnost,
  5. odlična toplotna izolacija
  6. akumuliranje toplote,
  7. odlična protihrupna zaščita,
  8. najboljša protipožarna zaščita,
  9. individualno načrtovanje,
  10. fleksibilnost pri izgradnji in adaptaciji.


Opeka v zahodnem svetu
V celotnem zahodnem svetu so umetnost pridobivanja opeke širili Rimljani. Rimljane je odlikoval smisel za praktično uporabnost, prav tako so dojeli prednosti, ki jih je opeka predstavljala pri gradnji obokov; to potrjuje veliko število še danes ohranjenih primerov. Opeka je v rimskem imperiju zavzemala vodilno mesto med vsemi gradbenimi materiali in tako postala najpomembnejši gradbeni kamen tudi za ves preostali svet. Od 12. stoletja naprej so Lombardija, Francija in Nemčija postala središče opečnatih zgradb. Uporaba opeke je bila od romanike do gotike, pa vse do renesanse čedalje bolj razširjena.

 

Wienerberger Opekarna Ormož d.o.o.


Wienerberger, opeka s pozitivno energijo


 

 
Vir:
02. april 2015
 
 
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ