Energijsko varčne gradnje kot odgovor na podnebne spremembe

Z gradnjo energijsko varčnih in okolju prijaznih hiš lahko prav vsak med nami prispeva k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter hkrati privarčuje pri letni porabi energije.
Energijsko varčne gradnje kot odgovor na podnebne spremembe
 
Globalno segrevanje ozračja
Trend segrevanja ozračja je posledica delovanja toplogrednih plinov, ki v čezmerni ravni nastajajo predvsem pri nekaterih človekovih dejavnostih. Kopičijo se v atmosferi in motijo toplotno preskrbo Zemlje, s tem ko delno preprečujejo toplotno sevanje nazaj v vesolje.

Glavni toplogredni plini so ogljikov dioksid, ki se sprošča zlasti pri gorenju fosilnih goriv (premog, nafta, zemeljski plin) ter metan in dušikov oksid. Slednja sta del nevidnih hlapov, ki nastajajo na odlagališčih odpadkov, pri govedoreji, gojenju riža in nekaterih načinih gnojenja v kmetijstvu.

Nekatere toplogredne pline, tako imenovane fluorirane pline, pa ustvarjamo tudi umetno. Uporabljajo se v zamrzovalnih in klimatskih sistemih, v ozračje pa pridejo, če naprave puščajo ali če se jih nepravilno odvrže kot odpadke.

Zaradi učinka tople grede prihaja do pomembnih podnebnih sprememb, ki bodo vplivale na vse države, še najbolj pa na države v razvoju. V teh državah igra pomembno vlogo zlasti kmetijstvo, ki pa je v veliki meri odvisno od podnebja. Poleg tega se bodo te države zaradi pomanjkanja finančnih sredstev le stežka lahko prilagodile posledicam klimatskih sprememb.

Dolgoročno bi podnebne spremembe lahko sprožile katastrofalne dogodke, kot so dvigovanje morske gladine, poplave, huda neurja ter pomanjkanje hrane in vode na nekaterih delih sveta. Območje morja, ki ga pokriva arktični led na Severnem tečaju, se je že zdaj zmanjšalo za 10 odstotkov, debelina ledu nad vodno gladino za približno 40 odstotkov, na Antarktiki pa je plast ledu že postala nestabilna.

Energijsko varčne hiše za lepši jutri
Ena izmed pravih in dokaj preprosto izvedljivih rešitev pri zmanjševanju ogljikovega dioksida, ki je najpogostejši toplogredni plin, je vsekakor energetsko varčna gradnja. Samo v Evropi je 40 odstotkov porabljene energije povezane s potrebami zgradb.
 
Z gradnjo energijsko varčnih in okolju prijaznih hiš lahko prav vsak med nami prispeva k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter hkrati privarčuje pri letni porabi energije.
 
Klasično zmanjševanje rabe energije pri energijsko varčnih hišah zajema zlasti boljšo toplotno izolacijo fasade, energetsko varčna okna, zmanjševanje toplotnih mostov, posebne prezračevalne sisteme z vračanjem toplote ter sodobne ogrevalne naprave, vedno več ljudi, ki gradijo ali prenavljajo, ter arhitektov in projektantov, ki dimenzionirajo nove gradnje, pa se odloča tudi za uporabo izboljšanih sistemov ogrevanja v povezavi s solarnim sistemom ali toplotno črpalko in postavitev sončne elektrarne, ki zadovoljuje potrebe po električni energiji.
 
'Čista elektrika', pridobljena iz sonca
Sončno energijo lahko namreč preko sončnih celic izkoriščamo tudi za pridobivanje električne energije (fotovoltaika), ne samo za pripravo tople vode. Sončne celice so narejene iz silicija in ob izpostavljenosti sončni svetlobi sproščajo elektrone ter s tem povzročajo nastajanje električnega toka. Njihova življenjska doba je 20 do 30 let, v vsem tem času pa skoraj ne potrebujejo vzdrževanja in ne onesnažujejo okolja. 
   
 
  
Sistem solarnega pridobivanje elektrike mora biti tako močan, da je shranjene energije dovolj za napajanje naprav tudi ponoči in v oblačnih dneh, ko je na voljo manj sonca. Na področjih, kjer ni električnega omrežja, si lahko s postavitvijo sončnih celic zagotovimo konstantno in zanesljivo oskrbo z elektriko.
 
Ideala energijsko varčne gradnje
Obstaja več konceptov energijsko varčne gradnje, najbolj okolju prijazni in od javnega električnega omrežja najmanj odvisni pa sta energijsko samozadostna hiša in plusenergijska hiša . Energijsko samozadostne hiše vso potrebno energijo (ogrevanje, sanitarna voda, elektrika za gospodinjstvo in razsvetljavo) pridobijo iz solarne energije, in sicer s postavitvijo solarnih kolektorjev (Solarna energija je energija prihodnosti) za pripravo tople vode in ogrevanje ter montažo solarnih oz. fotovoltaičnih modulov za pridobivanje elektrike. Po drugi strani plusenergijska hiša višek proizvedene električne energije oddaja nazaj v javno električno omrežje.
 
Tovrstna gradnja zaenkrat še ni pogosta, je pa ideal, h kateremu bodo počasi začeli stremeti najbolj okoljevarstveno osveščeni. Zmanjševanje porabe energije v zgradbah je poleg ločenega zbiranja odpadkov, ki vsekakor blagodejno vpliva na okolje, preprost, vendar učinkovit korak k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov.
 
________________________________________________________
EKODOM je sodobno, ekološko osveščeno in inovativno podjetje, ki sledi globalnim smernicam na področju izkoriščanja solarne energije. Naše poslanstvo je usmerjeno v izdelavo in izgradnjo ekoloških in varčnih sistemov, ki bodo optimalno zadovoljevali potrebe in želje naših strank, ter v prodajo izdelkov, ki pripomorejo k lepšemu, čistejšemu okolju in prijaznejšemu jutri. Zavedamo se, da lahko z izkoriščanjem alternativnih virov energije za ogrevanje in pridobivanje elektrike prav vsak izmed nas prispeva k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov v naše ozračje.
Več informacij lahko dobite tudi na naši spletni strani www.ekodom.si ali po elektronski pošti na

  
 
Vir:
09. januar 2008
 
 
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!