Električne instalacije

Potek električnih instalacij je razviden v projektni dokumentaciji. Od razvoda električne instalacije glede na projekt lahko odstopamo le v določeni meri.

 
 Tako lahko spremenimo razpored električnih vtičnic v posameznih prostorih, ne moremo pa spremeniti mesta priključitve na energetski vod ali lokacije električne omarice, kjer je nameščen števec porabljene električne energije.

Pri polaganju električne instalacije položimo kable v zaščitne rebraste cevi pod ometi ali tlaki. Pri tako izvedeni instalaciji lahko kable kadarkoli zamenjamo. Ker imajo cevi prevelik premer za polaganje pod omet, jih moramo položiti v zid. Delo opravimo, ko se že ometane faže za grobi omet. Vse vodnike moramo voditi v instalacijskih pasovih. Pri napeljavi vodnikov moramo paziti na njihov presek, ki je odvisen od moči porabnika. Presek vodnika 1,5 mm2 uporabljamo za odvzem do 16 A toka. Vodnike preseka 2, 5 mm2 uporabljamo za odvzem do 20 A toka, vodnike preseka 4,0 mm2 pa za odvzem 25 A toka.

Pri instalacijah je potrebno pomisliti še na morebitno računalniško omrežje, alarmni sistem, razvod telefonije, daljinsko odpiranje vhodnih vrat, kontrolo ogrevanja, klimatske naprave kabelsko televizijo, sprejemnike sončne energije in še marsikaj, kar nam omogoča prijetnejše bivanje. Tako ne bo nič narobe, če cevi za kable nekoliko povečamo. Večji presek cevi omogoča vpeljavo dodatnih kablov.

Priključna omarica je postavljena na zunanji zid hiše. V nje so električni števec in glavne varovalke ter potrebni priključki za prikljucitev dovodnega električnega voda, ki teče od lokalnega transformatorja do odjemnikov. Poleg priključne električne omarice vgradimo na zunanji zid še lahko omarico za telefon in kabelsko televizijo.

Drugi najvažnejši element hišnega razvoda je razdelilna omarica, ki jo postavimo v suh prostor. Lokacija razdelilne omarice je določena s projektom in je središčno mesto hišne električne instalacije z vsemi varovalkami in razvodi do posameznih potrošnikov. V središčno lego jo postavimo zato, da je dolžina razvoda do vseh uporabnikov približno enaka. V tej omarici se glavni tokokrog deli na več manjših tokokrogov. Vsi kabli in vse cevi hišne instalacije se stekajo v tej omarici. Vsak tokokrog je varovan s svojo varovalko. čim več je tokokrogov, boljše je varovanje. Tako ima vsak večji porabnik (štedilnik, hladilna skrinja,bojler itd) svojo varovalko, prav tako razsvetljava in več vtičnic skupaj.

Izvedena dela na področju električnih instalacij morajo biti narejena strokovno. Nestrokovno položena instalacija lahko povzroči požar.

Še nekaj besed o zaščiti pred neposrednim udarom strele. Za stanovanjske in počitniške hiše strelovod ni predpisan, zato se sami odločimo, ali ga bomo postavili ali ne. Na hišah, ki stojijo v zavetju visokih hribov in bližini daljnovodov, za strelovod ni potrebe, saj ni neposredne nevarnosti udara strele. Drugace je pri hišah, ki so izpostavljene na vrhovih gričev in slemenih. Priporočljivo je postaviti strelovod, če je v neposredno bližino že udarila strela. Izvedbo strelovoda prepušcamo usposobljenim podjetjem, ki poskrbijo za material, montažo in meritve.

    

 
Vir:
30. november -0001
 
 
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad