Struktura cene gradnje objekta

Stroške gradnje stanovanjske hiše ali stanovanja je zelo težko natančno oceniti. Načeloma se seveda da določiti predračunsko vrednost gradnje (projektantski predračun oz. še boljše izvajalčev predračun), vendar oba pravilom odstopata od kasneje dejansko realizirane cene.
Struktura cene gradnje objekta

  
Vzrokov za bodisi majhne ali velike razlike v končnih vrednostih je lahko veliko, t.j. od napak v projektni dokumentaciji pa vse tja do posebnih želja investitorjev in dolžine trajanja gradnje (nezanemarljiv je tudi vpliv inflacije, pa naj bo še tako majhna).

Da bi vsak investitor v naprej vedel v kakšne finančne obveznosti se podaja je gradbena stroka razvila vrsto uporabnih metod za izračun stroškov gradnje - najzanesljivejša je seveda izkustvena metoda, ki temelji na znanih stroških v istem časovnem obdobju realiziranih gradenj.

če na primer strošek gradnje povprečne stanovanjske hiše delimo s kubičnimi metri njene prostornine bomo vedno prišli do dokaj zanesljive in podobne številke - t.j. okrog 260,00 EUR/m3. Podatki veljajo za evropske razmere, pri nas so ti stroški žal nekoliko višji.

Vendar je zelo koristno poznati tudi strukturo posameznih stroškov gradnje povprečne stanovanjske hiše v naslednjem izračunu:

tlorisne dimenzije objekta 10×10 m, višina objekta 3 etaže (~8,0 m)
800 m3 × 260 EUR/m3 = ~208.000,00 EUR

 zemeljska dela1,9 %
temelji 3,0 %
stene (zidovi) 22,0 %
stropovi 10,0 %
stopnice 2,6 %
strešna konstrukcija 3,0 %
streha - kritina 3,2 %
žlebovi 1,2 %
skupaj do III. gradbene faze 46,9 %


notranji omet 6,0 %
zunanji omet - fasada 3,0 %
vrata 5,0 %
okna 5,0 %
tlaki 10,0 %
zasteklitev 1,5 %
pleskarska dela 6,0 %
elektrika in sanitarna dela 5,0 %
ogrevalni sistem 6,0 %
oprema kuhinje in kopalnice 5,6 %


skupaj 100 %

 

Vrednost 260,00 EUR/m3 je, priznamo nekoliko napihnjena, vendar smo zapisali to vrednost zaradi vas investitorjev samih, kajti izhodov iz situacije, ko vam zmanjka sredstev za nadaljevanje začetih del ni veliko in tudi navsezadnje sploh niso poceni. Seveda pa je vsaka gradnja specifična že po samio lokaciji, obsegu, trajanju, zatorej čisto točnih vrednosti za predizračun investicije ni mogoče doreči - boljše je vzeti malce večji znesek in se sprehajati na varni strani.

   

Kot zaključek naj omenimo še eno možnost predhodnega cenjevanja vrednosti investicije, to je da bodočo izdelano kvadraturo objekta množite s povprečno vrednostjo 800 - 900 EUR/m2. Zopet pa naj omenimo, da je končna vrednost investicije v največji meri odvisna od želja in sposobnosti investitorja.

  

 
Vir:
30. november -0001
 
 
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ