Poznate negotovosti in tveganja pri vašem projektu?

Negotovost ni isto kot tveganje. Izraza sta različna in imata tudi različen pomen. „Negotovost“ pomeni pojav dogodka, o katerem je malo znanega, medtem ko je tveganje izid dogodka, ki se napoveduje na podlagi statistične verjetnosti. Negotovost obstaja, kadar obstaja več možnih izidov in obstaja tveganje, ko se odločitev izrazi z vrsto možnih rezultatov.
Poznate negotovosti in tveganja pri vašem projektu?
  
Prvi korak v oceni tveganja je določitev nevarnosti, po katerih bo mogoče odpraviti tveganja in jih tako preprečiti oz. zmanjšati. Vendar je natančna opredelitev tveganja in njeno merjenje še vedno sporna - kljub stalni prisotnosti v skoraj vsakem dejanju.

Beseda tveganje se uporablja z več različnimi pomeni. Evropska komisija namreč predlaga, da je tveganje vsak dejavnik, dogodek ali vpliv, ki v času, stroških ali kakovosti ogroža uspešen zaključek projekta. Vendar pa obstaja veliko drugih opredelitev, kot so:
 • situacija, ko ne poznamo njen izid
 • razlike v možnih izidih, ki obstajajo v naravi v dani situaciji
 • velika verjetnost neuspeha
 • pomanjkanje predvidljivosti glede strukture, izida ali posledic v situacijah odločanja ali načrtovanja
 • možnost, da se zgodi nekaj, kar bo vplivalo na cilje

Čeprav je bil koncept tveganja opredeljen na več načinov, ga odlikujeta dva glavna dejavnika:
 • verjetnost, da se posebna nevarnost dejansko zgodi
 • vpliv ali posledice tega

Pravzaprav mnogi standardi tveganja kažejo, da je pomembno razumeti ta dva sestavna elementa, da v celoti opredelimo tveganje. Medtem ko se nekatere opredelitve tveganja osredotočajo le na verjetnost pojava dogodka, ki bi lahko vplival na uresničitev določenega procesa, pa bolj obsežne opredelitve upoštevajo tako verjetnost pojava kot tudi njegove posledice.

Tveganje je vpliv negotovosti na (doseganje) ciljev:
 • učinek je odstopanje od pričakovanega in je lahko pozitiven in / ali negativen
 • cilji imajo lahko različne vidike (kot so finančno zdravje in varnost ter okoljski cilji) in se lahko uporabljajo na različnih ravneh (kot so strateški, organizacijski, projektni, proizvodni in procesni)
 • negotovost je stanje, četudi delno, pomanjkanje informacij, povezanih z znanjem o dogodku, njegovimi posledicami ali verjetnostjo

Tveganje lahko povzroči enega ali več vzrokov in, če se pojavi, ima lahko enega ali več vplivov, ki imajo lahko pozitiven in negativni učinki na cilj projekta. Vzrok je lahko zahteva, predpostavka, omejitev ali stanje, ki ustvarja možnost negativnih ali pozitivnih izidov. 

In še vprašanje:
ste za vaš projekt že zapisali vsa možna tveganja (in negotovosti), ki bi lahko imela negativen vpliv na vaš projekt?
   Na zgornji sliki je zapisanih nekaj izrazov, naj jih pojasnimo:

identifikacija tveganja
 • ustvarite popis vseh tveganj za vašo organizacijo → register tveganj
 • kako vedeti, katera tveganja obstajajo? Uporabite domišljijo in razmišljajte izven ustaljenih okvirov!
 • izogibajte se temu, da vsako težavo oz. izziv uvrstite med tveganje; izogibajte se ponovitvam istih tveganj; pričnite z največjimi, in ne biti prepričani, da dolg seznam tveganj pomeni, da ste nalogo uspešno izvršili

vrednotenje tveganj
 • “pripišite težo posameznim tveganjem”
 • pri vrednotenju uporabite različne vidike, denimo kakšne finančno izgubo tveganje predstavlja, kako vpliva na dobičkonosnost in na vrednost podjetja
 • napredno: Upoštevajte povezanost tveganj → združevanje tveganj

ukrepanje
 • strategije, kako ublažiti tveganje
 • ovrednotenje ukrepov: ali se vam ublažitev tveganja dejansko “izplača”; ta korak zahteva kvantifikacijo tveganj
 • ukrepom dodelite skrbnike in med njih razporedite ukrepe

nadzor
 • spremljajte, katera tveganja so se udejanjila in katerim ste se izognili
 • spremljajte in beležite dejavnike, ki vplivajo na tveganja kot so npr. spremembe cen, obresti, itd. (KRI – Key Risk Indicators)
 • nadzorujte, ali sprejeti ukrepi v praksi delujejo
   
 
Vir:
15. januar 2020
 
 
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!