Požarno zavarovanje nepremičnin

S požarnim zavarovanjem lahko zavarujemo vse vrste zgradb, vključno s temelji in kletnimi zidovi, vse vgrajene instalacije in drugo vgrajeno mehansko opremo (dvigala, centralno kurjavo s cisterno za gorivo, grelnike, klimatske naprave, hidroforje ipd.).
Požarno zavarovanje nepremičnin
 
Prav tako lahko zavarujemo tudi nekatere druge vrste nepremičnin, kamor uvrščamo tudi nizke gradnje, kot so ceste, mostovi, predori, železnice ipd. Poleg nepremičnin pa lahko zavarujemo tudi premičnine, ki se lahko nahajajo v zgradbah ali na prostem (osebne stvari, oprema, zaloge blaga in izdelkov).

Požarno zavarovanje poleg požara krije še druge temeljne nevarnosti, ki so:
  • udar strele, 
  • eksplozija, 
  • vihar, 
  • toča, 
  • udarec zavarovančevega motornega vozila, 
  • padec letala, 
  • manifestacije in demonstracije.

Obseg temeljnega kritja požarnega zavarovanja se lahko s posameznimi dodatnimi dogovori in z doplačili zavarovalne premije razširi še na kritje dodatnih nevarnosti. Tako lahko z dodatnim dogovorom zavarovalno kritje razširimo na kritje škod na zavarovanih stvareh, ki jih povzroči potres. V okviru požarnega zavarovanja lahko zavarovane stvari dodatno zavarujete tudi pred škodo, ki jo povzroči poplava, izliv vode iz vodovodnih ali odvodnih (kanalizacijskih) cevi, zemeljski in snežni plaz ter udarec motornega vozila, ki ni last zavarovanca. Premoženje pa je mogoče zavarovati tudi pred nevarnostjo samovžiga zalog (piroliza), izteka tekočin ali plina iz nepremičnih posod (lekaža) ter izliva žareče mase.

S posebnimi klavzulami se je mogoče dogovoriti tudi za kritje škod na zavarovanih stvareh zaradi nekaterih dodatnih nestandardnih nevarnosti. Gre za razširitev zavarovalnega kritja za škode, povzročene zaradi vdora meteorne vode s streh zgradb, teže snega, zaradi zlonamernih objestnih dejanj tretjih oseb na zunanjih delih zgradb ipd.

En primer takšnega zavarovanja:
Enonadstropna stanovanjska hiša, grajena 1990, nepodkletena, 12 x 8 m

Zavarovalna vrednost: 138.000 evrov
osnovno zavarovanje:
letna premija: 95,53 evra

dodatna zavarovanja:
izliv vode vodovodne/odvodne cevi na 1 riziko do vrednosti 3.000 evrov
letna premija: 23,96 evra

vdor visokih voda in poplav na 1 riziko do vrednosti 3.000 evrov
letna premija: 37,38 evra

zapisal uporabnik Cifra na istoimenskem forumu, dne 17.marec 2007

 
Vir:
04. oktober 2007
 
 
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ