Osnovna tveganja gradbenih projektov

Davčna tveganja, tveganja sodelujočih in tveganja na kraju samem najpogostejša in neizogibna pri gradbenih projektih. Naj vam predstavimo kratek pregled tveganj, ki jih je dobro upoštevati pri vašem projektu.
Osnovna tveganja gradbenih projektov
  
Druga tveganja, manj verjetna, so dogodki višje sile ali spremembe zakona; če pa pride do teh tveganj, bodo pa tudi pomembno vplivali na projekt. Največkrat so zamude, zahtevki za povečanje stroškov, poškodbe delavcev in tako dalje najpogostejša tveganja pri gradbenih projektih. Kopičenje vseh teh tveganj ali njihova kombinacija lahko imenujemo „projektna tveganja“.

Tveganja gradbenih projektov so medsebojno povezana in soodvisna. Običajni izvor projektnih tveganj je naslednji (Ministrstvo za promet ZDA, 2006):
 • vprašanja glede zmogljivosti , obsega, kakovosti ali tehnologije;
 • okolje , varnost in zdravje;
 • negotovost glede obsega, stroškov in urnikov;
 • politični pomisleki.

Tveganje bo značilno za vsak posamezen projekt in vsakega udeleženca v projektu , vendar se zaveda, da imajo vsi gradbeni projekti skupna tveganja, ki jih je mogoče razvrstiti na naslednji način (naj jih naštejemo samo nekaj):

Gradnja

 • spremembe v izvedbi
 • podzemni geološki in geotehnični pogoji
 • dostop do spletnega mesta
 • stopnja podrobnosti zasnove, ki jo je posredoval lastnik
 • pozne risbe in navodila
 • razpoložljivost virov
 • nesreče (na primer trčenje, požar itd.)
 • škoda za osebe ali premoženje
 • napačna zasnova
 • stroški preskusov in vzorcev
 • dejanske količine dela
 • zagon opreme

Finančno in ekonomsko

 • inflacija
 • financiranje

Izvedba

 • produktivnost delovne sile
 • produktivnost opreme
 • primernost materialov
 • okvarjeno delo
 • izvedite oviro pri izvajanju dela
 • delovni spori

Varnost

 • vandalizem
 • terorizem
 • korupcija
 • napadi
 • nepazljivost
 • vdori/vlomi

Pogodbeno in pravno

 • odloženo reševanje sporov
 • zamuda pri plačilu pogodb in doplačil
 • spreminjanje naročila s pogajanji
 • insolventnost izvajalca ali podizvajalca

Fizično

 • podzemna geologija geotehnični pogoji
 • pogoji
 • podzemni pogoji in podzemna voda
 • topografija
 • naravne katastrofe

Politična in družbena

 • razpoložljivost tal za gradnjo
 • okoljski pritiski
 • predpisi ( varnostna ali delovna zakonodaja)
 • pavna motnja
 • udari

Pomembno je zajeti vsa potencialna tveganja v projektu in izvesti vse potrebne ukrepe ali določiti ukrepe za njihovo odpravo ali preprečevanje. Druga možnost je, da se učinki tveganj zmanjšajo in dodelijo stranki, ki je najbolje pripravljena za njihovo obvladovanje. To zahteva sistematičen pristop k obvladovanju tveganj - sicer se v urejeni družbi kar nekaj zgoraj naštetih tveganj lahko takoj črta.

Prihodnjič bomo poskušali prikazati kako se lotite ocene posameznega prepoznanega tveganja in kaj storiti v določenih primerih ...
   
 
Vir:
15. januar 2020
 
 
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti