Obvladovanje tveganj pri gradnji

Pri vsakem projektu obstajajo takšna in drugačna tveganja, ki lahko projekt upočasnijo, podražijo ali tudi prekinejo. Se znate spopasti z njimi?
Obvladovanje tveganj pri gradnji
  
S tveganji se lahko spopadamo na več načinov:

Ignorirajte tveganje. 
V vašem načrtu tveganj bo nekaj tveganj, ki imajo zelo majhno verjetnost, da se bodo zgodili, in če bi to storili, bi lahko bili njihovi stroški minimalni. Prekrižajte ta tveganja, saj jih ni vredno skrbeti. Pričakuje se, da bodo izvajalci kos in sprejeli nekaj tveganja. Življenje je polno tveganj in tveganju se ne moremo popolnoma izogniti. Letenje je lahko tvegano, kljub temu pa vsi potujemo z letali, saj so verjetnosti, da se kaj zgodi, razmeroma majhne.
Preverite, ali je tveganje dejansko vaša težava. Če vaš odjemalec ali lastnik zamuja z informacijami ali spremeni oblikovanje na sredini gradnje, je to vaš problem? Verjetno vas pogodba ščiti in morali boste zahtevati spremembo, ki vam bo povrnila denar. Če to ni vaš problem, potem ni vaše tveganje.

Prenesite tveganje. 
Nekaterih tveganj izvajalci ne morejo nadzorovati - zlasti izrednih vremenskih dogodkov. Vendar po drugi strani tovrstno tveganje pokrivajo že Posebne gradbene uzance.

Zmanjšajte tveganje. 
Zmanjševanje tveganja oziroma njegovega vpliva na vašo gradnjo bi lahko pomenilo prenovo projekta za zmanjšanje vplivov slabega vremena in bi lahko potekalo v obliki montaže ali izdelave konstrukcije v modulih na ali zunaj kraja. To bi lahko pomenilo tudi spremembo urnika, tako da se naloge, ki jih vremenski dogodki najbolj ogrožajo, zgodijo v obdobjih najmanj tveganja, kot je npr. poleti.

Nadaljnje raziskave tveganih dogodkov. 
S stranko se celo pogovorite o svojih pomislekih. Morda vidite zgolj prazen dim ali pa ste si morda napačno razlagali možne dogodke. Tveganja nadgradite ali znižajte, ko boste pridobili več informacij.
Sprejmite tveganje in ga upoštevajte v svoji ceni in urniku. Toda koliko? To je pa vprašanje, na katerega mora odgovoriti vsak posameznik sam zase.

Zavarujte tveganje. 
V nekaterih primerih je mogoče zavarovati tveganje. Dodajte dodaten dobiček, da nadomestite prevzemanje prevelikih tveganj. Dodatni dobiček lahko podjetju nadomesti nadomestilo, če gre kaj narobe - upajmo, da pomeni, da ustvarite le manjši dobiček in ne izgube. Vendar pa bi morali tudi izvajalci pričakovati večjo nagrado za sprejemanje projektov z večjim tveganjem.

Ne sprejmite projekta. 
Če so tveganja pri projektu previsoka in bi lahko ogrozila preživetje vašega podjetja, pojdite stran. Ne bodite preveč ponosni ali preveč trmasti, da odslovite projekt. Povejte stranki ali potencialni stranki, zakaj tveganja niso sprejemljiva, morda bodo pripravljeni spremeniti pogodbene pogoje, da bodo sprejeli več tveganja. Če ne, naj gre in rizičnost izvedbe prevzame drug izvajalec. Mogoče lažje sprejemajo tveganja ali pa so preprosto neumni.

In nadaljevanje ...
Številni ponudniki si na vsak svoj način pravilno zastavijo načrt tveganj, medtem ko vrednostijo projekt, vendar se le ta načrt nekje v nadaljevanju največkrat pozabi. Ponudnik je uporabil strategije tveganj, s čimer je tveganje prenesel na stranko, dodal stroške za kritje tveganj ali dodal omilitvene ukrepe, vendar se med pogajanji o ponudbah na ta tveganja največkrat pozabi - ker je tudi merilo za izbor (žal prevečkrat) samo najnižja cena. Nad številom pridobljenih projektov navdušeni menedžerji v vsem žaru pogajanj ob oddaji projekta pozabijo na načrt tveganj (morda ne vedo, da obstaja ali ga ne razumejo) in privolijo prošnji stranke, da odstrani nekatere strategije za zmanjšanje tveganja z umikom klavzul za prenos tveganj ali zmanjšanje stroškovnih nadomestil za tveganja... 

Ali moramo zapisati kakšne so (lahko) posledice?
  
 
 
Vir:
14. januar 2020