Nepovratne spodbude 18SUB-OB13 - stanovanjske stavbe

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
Nepovratne spodbude 18SUB-OB13 - stanovanjske stavbe

  
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost večstanovanjskih stavb na območju Republike Slovenije (v nadaljevanju: nepovratne finančne spodbude) za nove naložbe

A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi

B - vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso

C - vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe

D - priključitev na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije ob prvi vgradnji sistema centralnega ogrevanja v starejši stanovanjski stavbi (gradbeno dovoljenje pridobljeno pred letom 2003)

E - vgradnja lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi  (gradbeno dovoljenje pridobljeno pred letom 2003)

F - toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe, najmanj 15 cm skupne debbeline izolacije (material s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK)

G - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi, najmanj 25 cm izolacijskega materiala (material s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK)

H - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi

I - gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne eno ali dvostanovanjske stavbe

J - nakup stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu


Višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 15.500.000 €.

Podrobnosti preko spodnje povezave.

 

 
14. januar 2013
 
 
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ