Nepovratne spodbude 19SUB-OB13 - večstanovanjske stavbe

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb
Nepovratne spodbude 19SUB-OB13 - večstanovanjske stavbe

  
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost večstanovanjskih stavb na območju Republike Slovenije (v nadaljevanju: nepovratne finančne spodbude) za nove naložbe v večstanovanjskih stavbah.

POZOR:  VEČSTANOVANJSKIH STAVBAH

A - toplotna izolacija fasade, najmanj 15 cm skupne debbeline izolacije (material s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK)

B - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, najmanj 25 cm izolacijskega materiala (material s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK)

C - vgradnja naprave za centralno ogrevanje na obnovljiv vir energije

D - vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema

Višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 4.500.000 €.

Do nepovratne finančne spodbude je upravičena fizična oseba, ki je lastnik, etažni lastnik ali najemnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer se bo izvedla naložba. Najemnik ali ožji družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) je upravičen do te spodbude, če je udeležen pri financiranju naložbe.
  
Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki, etažni lastniki ali najemniki stanovanj oziroma poslovnih prostorov v večstanovanjski stavbi, niso upravičeni do nepovratne finančne spodbude.

 
14. januar 2013
 
 
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...