Na poti po stanovanjski kredit

Ko se odločamo za nakup, gradnjo ali prenovo nepremičnine, nikakor ne moremo prek ključnega dejavnika, denarja. Statistika pravi, da je naše domovanje, v povprečju, eden izmed največjih stroškov, ki jih imamo v življenju
 
Zato je osrednja tema, kako zbrati potrebni denar, povsem na mestu.
  
Banke odobrijo potrošniško posojilo vsem, ki prejemajo redne mesečne prihodke ali dolgoročno varčujejo. Vendar pa nas pred izpolnitvijo nepremičninskih ciljev čaka prva omejitev, koliko kredita smo sposobni pridobiti. Višina odobrenega zneska namreč ne sme presegati tretjine (ponekod tudi polovice) neto mesečne plače, pokojnine, invalidnine ipd.
če ste izračunali, da ste sami daleč od cilja, da bi zbrali potrebni denar, se najema stanovanjskega kredita lahko udeleži kar vsa družina. Potrebni znesek se tako poveča, kar je praksa marsikaterega najemnika kredita, ki se odloča za tovrstno finaciranje nakupa nepremičnine.

Ko ste se odločili za najem posojila, vas čaka prva dilema: za ketero obrestno mero se odločiti. če hočemo posojilo odplačati moramo v izračun anuitete (znesek, s katerim v enekih časovnih presledkih odplačujemo kredit) vključiti inflacijo. Ker pa inflacije ni mogoče napovedati, lahko vsaka banka ob odobritvi posojila odmeri samo nekakšno informativno anuiteto, ki jo prilagaja podatkom o dejanski inflaciji. Tako je ena možnost, da najamete kredit, kjer je osnova skupna obrestna mera. Ta v izračun vključuje realno obrestno mero in pričakovano inflacijo na ravni znane mesečne obrestne mere. Mesečna obveznost med odplačevanjem ostaja nespremenjena, če se TOM in realna obrestna mera ne spreminjata. V znesku anuitete je že všteta inflacija, kar po mnenju nekaterih finančnih informatorjev, omogoča potorošniku manjše tveganje.
Druga možnost, pri dolgoročnih posojilih, je s pomočjo korekcijskih faktorjev. Osnova za izračun mesečne anuitete je tu rast drobnoprodajnih cen v letu pred najemmom kredita. Ta možnost v začetku sicer ponuja nižjo mesečno anuiteto. A kot pri vseh preveč mamljivih stvareh, se tudi tu skriva past; možnost kasnejšega, darastičnega povišanja odplačil, v odvisnosti od inflacije.

Kako do čimbolj ugodnega kredita

Banke ponujajo nižjo obrestno mero svojim komitentom (oseba, ko prejema palčo, pokojnino ali dolgoročno varčuje prek banke); nekaj ugodnosti lahko pridobite, če se odločite za predhodo stanovanjsko varčevanje; nekatere banke pa imajo v ponudbi posebne, ugodnejše kreditne pogoje namenjene mladim (osebe do 35 let). Upoštevajte tudi pravilo, ki velja pri vseh najemih kreditov: kredit bo tem ugodnejši, čim manjši je znesek najema in krajša je odplačilna doba.

Ob najemu kredita vas čakata tudi dva stroška. Prvi je strošek odobritve kredita, ki v povprečju znaša 1,6-odstotka od zneska odobrenega kredita (lahko tudi najmanj 5.000 sti ali največ 40.000 sit). Drugi strošek je strošek zavarovanja kredita, ki pa se mu lahko izognete v primeru, da zavarujete kredit s poroki.
Novi Zakon tudi opredeljuje možnost potrošniku, da v petih dneh od sklenitve kreditne pogodbe, če kredita v tem roku še ni začel koristiti, lako odstopi od kreditne pogodbe brez navedbe razlogov. V tem času lahko znova razmisli o svoji nameri ali pa se s kom posvetuje.
 

 
Vir:
30. november -0001
 
 
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah