Katere so lastnosti vzajemnih skladov?

Varnost

Varnost vzajemnih skladov

Donosnost
  • Donos vzajemnega sklada je odvisen od njegove naložbene strukture, sposobnosti in strokovnosti upravljalca ter od splošnih gibanj na kapitalskih trgih.
  • Uspešnost vzajemnega sklada se meri na daljše časovno obdobje - glede na gibaje vrednosti enote premoženja.
  • Dolgoletne izkušnje vzajemnih skladov v tujini so dokazale, da so bili donosi vzajemnih skladov na daljše obdobje višji kot donosi pri bančnih vlogah.
  • Povprečni dolgoročni letni donosi vzajemnih skladov se v svetu gibljejo med 8% in 15%, donosi pri bančnih vlogah pa med 4% in 6%.

Likvidnost

Kljub temu, da je varčevanje v vzajemnih skladih dolgoročna naložba, lahko kadarkoli prodate svoje točke - delno ali v celoti. Družba za upravljanje je po zakonu dolžna najkasneje v roku petih delovnih dni te točke odkupiti, ter vam denar nakazati na račun, ki ste ga navedli v pristopni izjavi.

Preglednost

Družbe za upravljanje dnevno objavljajo vrednosti točk vzajemnih skladov. Tako lahko v vsakem trenutku izveste, koliko je vredno vaše premoženje v vzajemnem skladu. Pogledati morate v tečajnico vzajemnih skladov (Dnevnik, Delo,...) ali na našo spletno stran. Vrednosti točke vašega vzajemnega sklada (VEP) pomnožite s številom točk, ki jih imate v lasti in dobili boste vrednost premoženja v vzajemnem skladu.

Prilagodljivost

  • V vzajemni sklad lahko vlagajo tako posamezniki kot podjetja.
  • Dinamika vplačil je stvar vaše osebne odločitve.
  • Prav tako lahko sami določate višino posameznega vplačila.
  • Najmanjše možno vlačilo je prodajna vrednost ene točke.
 
30. november -0001
 
 
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad