Kaj so investicijski skladi?

V slovenskem pravnem sistemu poznamo tri oblike investicijskih skladov:

  • vzajemni sklad
  • investicijska družba 
  • pooblaščena investicijska družba

Vzajemni sklad (VS) je odprt sklad (angl. open-end fund), kar pomeni, da je vstop in izstop iz sklada prost oziroma neomejen. Vsakdo lahko vloži svoje prihranke v skupno premoženje sklada pri pooblaščenem prodajalcu in tako pridobi točko sklada, ki jo lahko kadarkoli unovči pri upravljavcu (družbi za upravljanje) oziroma pooblaščenem prodajalcu in tako izstopi iz sklada. Vzajemni sklad za razliko od investicijske družbe ni pravna oseba, temveč je le premoženje v upravljanju.

Investicijska družba (ID) je zaprta oblika sklada (angl. close-end fund). Vstop v investicijsko družbo je omejen, saj je število delnic investicijske družbe, ki običajno kotirajo na borzi vrednostnih papirjev, točno določeno. Delnice investicijske družbe se po tržni ceni kupujejo in prodajajo na borzi. Zaradi te značilnosti so delnice izpostavljene tržnim nihanjem, dostop do njih pa je omejen.

Pooblaščena investicijska družba (PID) je slovenska posebnost, ki je nastala zaradi potreb družbenega lastninjenja. Statusno je blizu investicijski družbi in je le prehodna oblika.

 

 

 
Vir:
30. november -0001
 
 
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad