EKO SKLAD 2024

Eko sklad je v petek, 15. marca, v Uradnem listu RS št. 22/2024 in na svoji spletni strani objavil nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko obnovo stavb s tremi ali več posameznimi deli, ki prinaša bistveno višje spodbude.
EKO SKLAD 2024
   
Najnovejši razpis Eko sklada namenja sedem milijonov evrov nepovratnih sredstev za nove naložbe v toplotno izolacijo in optimizacijo sistema ogrevanja starejših stavb.

Za toplotno izolacijo zunanjih sten, tal nad zunanjim zrakom ali zunanjih sten proti terenu ali izolacijo ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru oz. podstrešju bo po novem višina spodbude do 30 odstotkov priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 35 evrov na kvadratni meter toplotne izolacije. Prej je ta znašala 20 odstotkov oz. 18 evrov na kvadratni meter oz. 12 evrov na kvadratni meter toplotne izolacije poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru oz. podstrešju.

Tudi za toplotno izolacijo tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom oz. kleti bo po novem višina spodbude do 30 odstotkov priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 20 evrov na kvadratni meter toplotne izolacije. Prej je bila ta 20 odstotkov oz. 12 evrov na kvadratni meter. Za optimizacijo sistema ogrevanja bo višina spodbude do 50 odstotkov priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 70 evrov na ogrevalo. Prej je ta znašala 20 odstotkov oz. 40 evrov na ogrevalo.

Za večstanovanjske stavbe z osem ali manj posameznimi deli projekt za izvedbo ni več obvezen za toplotno izolacijo zunanjih sten, tal nad zunanjim zrakom ali zunanjih sten proti terenu oz. izolacijo ravne ali poševne strehe. 

Nov rok za izvedbo je po novem 15 mesecev za vse ukrepe.
  
 
Vir:
29. marec 2024