Davek na dodano vrednost stanovanj

V Sloveniji naj bi za stanovanja veljala znižana stopnja davka na dodano vrednost.
Davek na dodano vrednost stanovanj

     
 
Na začetku povejmo, da se davek na dodano vrednost plača le pri prvi prodaji nepremičnine oziroma pri prometu z novogradnjami. Za Slovenijo velja, da se za stanovanjske enote plača 8,5-odstotni DDV, torej gre za znižano stopnjo. Slovenija ima torej znižano stopnjo DDV za stanovanja, vendar samo v prehodnem obdobju. To prehodno obdobje se izteče konec leta 2010.
   
Prehodno obdobje bi se sicer moralo izteči že leta 2007, vendar ga je evropska komisija podaljšala do prej omenjenega roka. Kakšne spremembe bo z začetkom leta 2010 prinesla morebitna višja obdavčitev, je težko napovedati. Omenimo lahko le, da se je Slovenija na povišanje pripravila že leta 2007, ko se je izteklo prej omenjeno prvo prehodno obdobje.
  
Ministrstvo za finance je pripravilo rešitev s posebno novelo zakona o davku na dodano vrednost. S to novelo bi veliko večino stanovanj spravili v okvir socialne politike, saj zakonodaja EU dopušča, da države članice z znižano stopnjo obdavčujejo vsa stanovanja oziroma stanovanjske objekte, ki sodijo v sklop socialne politike države.
   
S tem bi obdavčitev ostala enaka, se pravi 8,5-odstotna. Po tej noveli bi v to kategorijo sodila vsa stanovanja, manjša od 120 kvadratnih metrov, in tudi vse enostanovanjske hiše, manjše od 250 kvadratnih metrov.
  
Za apartmajske enote, tudi za enote, ki jih kupijo fizične osebe, pa ta znižana stopnja ne velja. Tako se za apartmaje in druge počitniške novogradnje plača 20-odstotni davek na dodano vrednost.
   
vir: Finance.si

 
Vir: Finance
08. september 2009
 
 
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje