Iskanje

Iskali ste: nadomestna gradnja

 

Okvirni strođki pri gradnji hiše

Okvirni strođki pri gradnji hiše
Želeli bi postaviti hišo neto površine 230 kvadratnih metrov, kot nadomestna gradnja, s kakšnimi zelo okvirnimi stroški moramo računati? več

 

Nadomestna gradnja in hkrati adpatacija?


Pozdravljeni. Brat je sezidal stanovanjsko hišo kot nadomestno gradnjo stare stanovanjske hiše, ki je hkrati tudi gospodarsko poslopje. Zanima me če lahko jaz dobim gradbeno dovoljenje za adaptacijo stanovanjskega dela stare zgradbe, medtem ... več

 

Nadomestna gradnja

Nadomestna gradnja
Radi bi kupili zemljišče, ki ima dovoljenje za nadomestno gradnjo in ni komunalno urejeno. Prosim, ce mi lahko napisete katera dovoljenja je potrebno pridobiti za pricetek gradnje hise. Hvala več

 

Nadomestna gradnja - novogradnja

Nadomestna gradnja - novogradnja
Imamo staro hišo zgrajeno leta 1950. Radi bi gradili novogradnjo pa nimamo soglasja za dostop do javne ceste.Časa za novogradnjo nimamo.Ali lahko pričnemo z nadomestno gradnjo, glede na to da nimamo uradno dostopa do javne ceste, soglasja pa ... več

 

12. Nedovoljena gradnja

12. Nedovoljena gradnja Kaj spada med nedovoljene gradnje, kaj je nelegalna, kaj neskladna gradnja, kaj nevarna gradnja, ...
  12. NEDOVOLJENA GRADNJA je nelegalna gradnja, neskladna gradnja, nevarna gradnja in nelegalni kop; 12.1. NELEGALNA GRADNJA pomeni, do se gradnja oziroma dela, za katera je predpisano gradbeno dovoljenje, izvajajo oziroma so izvedena ... več

 

Rušenje objektov

Rušenje objektov Včasih je potrebno za nov objekt tudi kaj predhodno porušiti. Omenjena dela potrebujemo največkrat pri nadomestnih gradnjah.
   Ko se odločimo, da bomo neki objekt porušili in na njegovem mestu zgradili novega ali pa prizidek, je to nadomestna gradnja. Najprej je potrebno izdelati projekt rušitvenih del. Temu sledi projekt za gradnjo novega objekta in na ... več

 

Nadomestna gradnja - opis postopka

Nadomestna gradnja - opis postopka
Soseda prodaja starejšo hišo, h kateri je že zgrajena nadomestna hiša približno 100 m stran. Zanima me ali je možno nadomestno hišo zakonsko urediti kot samostojno; to pomeni da bi kjer je sedaj stara hiša postavil novo hišo. Prosim za ... več

 

Razpršena gradnja - nadomestna gradnja

Razpršena gradnja - nadomestna gradnja
Sem lastnica stavbnega zemljišča v okviru razpršene gradnje, na katerem že stoji stanovanjska hiša z gospodarskimi objekti, vse iz leta 1960 (to izhaja iz lokacijske informacije). Sedaj bi želela obstojoče objekte porušiti in zgraditi ... več

 

Pol milijona za nadomestno hišo v Lescah

Pol milijona za nadomestno hišo v Lescah Gradnja nove hiše Vovkovih stoji, glede na trditve izvajalca del bi zdaj stala kar pol milijona evrov, kar je okoli dvakrat več od trenutne ...
     Gradnja nadomestne hiše za družino Vovkovih stoji. Ustavilo jo je podjetje A-git 2000, ki od občine poleg pogodbenih 342.000 evrov terja še dodatnih 140 tisočakov zaradi spremenjenih (dražjih) zahtev pri gradnji. ... več

 

Objavljena sprememba Zakona o graditvi objektov

Objavljena sprememba Zakona o graditvi objektov Ob koncu leta 2007 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen ZGO-1B.
   Soglasodajalci za pripravo in izdajo projektnih pogojev in soglasij ter soglasja za priključitev niso upravičeni do plačila taks, povračila stroškov ali drugih plačil.  To je le ena izmed sprememb in dopolnil Zakona o ... več

 

Označitev gradbišča

Označitev gradbišča Investitor mora gradbišče že pred začetkom del označiti z gradbiščno tablo, postavljeno na vidnem mestu ob vhodu na gradbišče. Tablo je ...
   Pravilnik dovoljuje nekaj izjem. Tako med drugim ni treba postaviti table za označitev gradbišča, če poteka gradnja v lastni režiji ali če gre za gradbišče tistih enostavnih objektov, za katere je potrebno gradbeno ... več

 

Nadomestna gradnja - kaj sedaj

Nadomestna gradnja - kaj sedaj
Podedoval sem kmetijo, ki ima gradbeno dovoljenje in lokacijsko dovoljenje za nadomestno gradnjo. Po pregledu vse dokumentacije sem ugotovil da nova hiša stoji od stare hiše približno 70m proč. Ker bi rad na tej kmetiji živel zdaj ne vem kaj ... več

 

Nadomestna gradnja - hišna številka

Nadomestna gradnja - hišna številka
Spoštovani, leta 1980 smo se preselili v novo hišo, ki je bila nadomestna gradnja. Stare hiše do sedaj še nismo porušili, prav tako nova hiša nima hišne številke ( hišna št. je še vedno na stari hiši). Kaj narediti? Hvala za odgovor ... več

 

07. Gradnja

07. Gradnja Kaj je gradnja, gradnja novega objekta, rekonstrukcija, nadomestn gradnja, ...
  7. GRADNJA je izvedba gradbenih in drugih del in obsega gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo objekta, nadomestno gradnjo in odstranitev objekta 7.1. GRADNJA NOVEGA OBJEKTA je izvedba del, s katerimi se zgradi nov objekt oziroma se ... več

 

Nadomestna gradnja na delu stavbišča - komunalni prispevek

Nadomestna gradnja na delu stavbišča - komunalni prispevek
Na stanovanjski del stavbišča imamo prizidano staro delavnico in garažo. Zaradi starosti in dotrajanosti po mnenju strokovnjaka adaptacija ni možna ampak je potrebno objekt porušiti. Na tem delu pa bi radi zgradili nov stanovanjski objekt, ... več

 

Nadomestna gradnja ali nova novogradnja

Nadomestna gradnja ali nova novogradnja
Pozdravljeni, zanima me ali je finannčno ugodejše porušiti staro hišo, na ketero je še priključena elektrika voda in jo nadometiti z po kvadraturi manjšo montažno hišo, ali postaviti to isto montažno hišo na zazidljivi parceli? Katera ... več