Voda

V zadnjem času pa postaja vse bolj popularno izkoriščanje vetra za proizvodnjo električne energije.
Voda
   
Voda je najpomembnejši vir energije.
 
Ponovna podražitev naftnih derivatov in vedno večja odgovornost do okolja sta povzročila pravi preporod toplotnih črpalk. Poleg tega ima sedanja generacija toplotnih črpalk veliko sodobnejših tehničnih rešitev, odlično možnost vključevanja v obstoječ ogrevalni sistem ter zanesljivo in varčno delovanje. V Sloveniji ugotavljamo v zadnjih nekaj letih občutno rast prodaje toplotnih črpalk za sanitarno vodo in tudi za ogrevanje, vendar pa smo še vedno v zaostanku za sosednjimi državami.

Za primerjavo se lahko navede podatek, da je v Švici vgrajenih preko 100.000 toplotnih črpalk za ogrevanje, s tem, da ima vsaka tretja do četrta novogradnja vgrajeno toplotno črpalko. Toplotne črpalke za sanitarno vodo pa so postale normalni tržni izdelek kot običajni bojlerji. Širša uporaba toplotnih črpalk nedvomno ugodno vpliva na zmanjšanje uporabe primarne energije in na znižanje obremenitve okolja s toplogrednimi plini. V prihodnjih letih bo gotovo tudi v Sloveniji še večje povpraševanje po toplotnih črpalkah.
  
 

Armex armature d.o.o.

male popolnoma biološke čistilne naprave , greznice in dodatna oprema za odpadne vode / sistemi za učinkovito rabo deževnice ( rezervoarji, filtri za deževnico, črpališča ...) in ostala dodatna oprema / modulni sistemi za izdelavo ponikalnic / tipski vodomerni jaški

več

 

Uren d.o.o.

Izvajamo celovite energetske obnove hiš in drugih objektov, energetske izkaznice ter subvencije in krediti.

več

 
 
 
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...