Sonce

Sončna energija je neizčrpen vir energije, ki ga v zgradbah lahko izkoriščamo na več načinov.
Sonce
  

Sončna energija je neizčrpen vir energije, ki ga v zgradbah lahko izkoriščamo na tri načine:
pasivno - s solarnimi sistemi za ogrevanje in osvetljevanje prostorov,
aktivno - s sončnimi kolektorji za pripravo tople vode in ogrevanje prostorov ter
s fotovoltaiko - s sončnimi celicami za proizvodnjo električne energije.

  

Pasivna raba sončne energije pomeni rabo primernih gradbenih elementov za ogrevanje zgradb, osvetljevanje in prezračevanje prostorov. Elementi, ki se uporabljajo pri pasivnem izkoriščanju sončne energije so predvsem:

  • okna,
  • sončne stene,
  • stekleniki, itn.
       

Aktivna raba sončne energije pomeni rabo s pomočjo sončnih kolektorjev. V sončnih kolektorjih se segrejeta:

  • voda - za pripravo tople vode ali
  • zrak - za ogrevanje prostorov.
  

 

Sončni kolektorji
Absorber je bistveni del sončnega kolektorja. Navadno je iz kovine. Na njem je plast, ki absorbira sončno energijo. Glavna naloga absorberja je, da prenese toploto iz te plasti na vodo ali zrak, ki teče skozenj. Sončne kolektorje običajno povežemo skupaj v sistem sončnih kolektorjev, ki ga postavimo na streho zgradbe. Sončni kolektorji sprejmejo največ sončne energije, če so postavljeni pod kotom 25°- 45° in so obrnjeni v smeri J ali JZ.

Fotovoltaika je tehnologija pretvorbe sončne energije neposredno v električno energijo. Proces pretvorbe je čist, zanesljiv in potrebuje le svetlobo kot edini vir energije. Proces pretvorbe poteka preko sončnih celic.

Sončne celice
Sončne celice so sestavljene iz polprevodnega materiala. Največkrat je to silicij, ki se ga pridobiva iz kremenčevega peska. Pri procesu predelave kremenčevega peska v ustrezno čist silicij, ki se ga rabi za proizvodnjo sončnih celic, je potrebno veliko korakov. Poznamo monokristalne, multikristalne in amorfne sončne celice. Osnova monokristalnih sončnih celic so ploščice narezane iz enega samega čistega kristala. Te celice imajo največji izkoristek med sončnimi celicami (15 - 18 %) in so najpogosteje uporabljene. Proizvodnja sončnih celic iz drugih oblik silicija pa je cenejša.

Sistemi sončnih modulov
Za boljše funkcioniranje so sončne celice povezane skupaj v sončne module, moduli pa so skupaj z ostalimi komponentami povezani v sisteme. Ti sistemi so lahko samostojni ali priključeni na električno omrežje - sončne elektrarne.

Pretvorba sončne energije v električno
Sončne celice so sestavljene iz najmanj dveh plasti polprevodnega mate- riala. Ena plast ima pozitivni naboj, druga negativnega. Pri absorbciji svetlobe se na kovinskih stikih plasti vzpostavi električni potencial. To sprosti elektrone na negativni plasti sončne celice, ki začno teči iz pol- prevodnika po zunanjem krogu nazaj na pozitivno plast. Tok steče, ko se priključijo naprave oz. porabniki in s tem sklenejo krog.

 

Uren d.o.o.

Izvajamo celovite energetske obnove hiš in drugih objektov, energetske izkaznice ter subvencije in krediti.

več

 

ELEKTROSPOJI d.o.o.

Prodaja in svetovanje na področju svetlobnih in akustičnih alarmov.

več

 

Actinia d.o.o. Actinia Solar

Rešitve in izdelki za reševanje potreb po energiji - Prodajni program Actinia Solar zajema širok izbor izdelkov, rešitev in dodatne opreme s področja Fotovoltaike - solarne tehnologije.

več