Preboji pod cesto

Najhitrejši in dokaj cenovno ugoden postopek, kako pripeljati instalacijki vod preko ceste oz. utrjene površine.
Preboji pod cesto
  
Zakaj bi vlagali in plačevali zaporo ceste, ulice ter si nakopali dodatne stroške s ponovnim urejanjem zgornjega sloja (asfalt, tlakovci, keramika, ...), ko pa obstaja lažja rešitev.
 
Izdelava prebojev s pnevmatsko iglo
Metoda predstavlja zagotovo najenostavnejšo in hitro izvedbo podvrtanj. Namenjena je prečkanju cest, železnic ter ostale infrastrukture. Primerna je za   telekomunikacije, vodovode, plinovode, elektrifikacijo ter kanalizacije manjših premerov.
Premeri:
Tehnologija je primerna za izdelavo podvrtanj s cevmi od fi 32 mm do fi 160 mm
Dolžine vrtin:
Dolžine podvrtanj so mogoče do 25 m v odvisnosti od zemljine. Vrtanje je mogoče v materialih II. do IV.kat.
Prednosti:
  • hitra in učinkovita izvedba
  • sorazmerno majhna gradbena jama
  • zadovoljivo točni rezultati preboja
  • ekološko nesporna tehnologija - pogonski medij je zrak i
  • zvedba v dokaj težavnih terenih
     

 Slabosti:
V zelo težavnih terenih mora biti zagotovljen varnostni faktor globine izvedbe preboja. Ta npr. pod cesto znaša min. 10 kratnik premera podboja. V nasprotnem primeru lahko pride do deformacije asfalta.
 
vir: Vilkograd d.o.o.

Gradbeništvo in avtoprevozništvo Hunjek

Izvajamo vsa gradbena dela od izkopov do strehe. Urejamo dvorišča, polagamo keramiko ter izvajamo prevoze do 7t.

več