Miniranje

Ponekod edina možna rešitev izvedbe izkopa.
Miniranje
  
Včasih se pri izkopu pojavi trda skala, ki jo največkrat odstranimo z težko gradbeno mehanizacijo.
Vendar pa pride miniranje v poštev takrat, ko bi bila uporaba takšne mehanizacije:
  • prezamudna in s tem predraga
  • poškodbe na bližnjih objektih prevelike
  • ...