Izdelava ostrešij

Strehe se med seboj razlikujejo tudi glede na konstrukcijsko gradivo, ki sestavljajo ostrešje. Pri nas so to les, kovine in beton.
Izdelava ostrešij
  
Lesene strešne konstrukcije so še vedno najpogostejša izvedba strešnih konstrukcij, zaradi številnih prednosti, ki jih ta gradbeni material ponuja. Prednosti lesa pred ostalimi gradbenimi materiali so:
 • elastičnost, kar je za izdelavo nosilne konstrukcije še posebej pomembno;
 • lesene konstrukcije niso elektrostatične;
 • les je naravni material, ki omogoča dihanje strešne konstrukcije, hkrati pa ima zmožnost regulacije vlage v prostoru;
 • je izredno dober dušilec zvoka in lesena strešna konstrukcija tako predstavlja dodatno zvočno izolacijo;
 • njegov naravni izvor pomeni tudi, da les ne vsebuje strupenih snovi, ki bi škodljivo vplivale na zdravje in počutje ljudi, ki bivajo v zgradbi;
 • les predstavlja ugodno razmerje med težo in trdnostjo.
     
Izdelava lesene strešne konstrukcije je, poleg vseh prednosti zaradi lastnosti lesa, tudi najlažje izvedljiva, zato je daleč najpogostejša različica izdelave nosilne konstrukcije pri gradnji enodružinskih objektov, ki se je pogosto lotijo kar investitorji sami, s pomočjo sorodnikov, prijateljev in znancev. Za njeno postavitev namreč ni potrebna posebna gradbena mehanizacija.
  
Lesene konstrukcije se danes delijo glede na namembnost in njihove lastnosti. Če je konstrukcija ostrešja odprta, neizolirana in zanjo ni potrebna posebna obdelava, potem je primerna uporaba cenejšega, sveže žaganega lesa, ki ima v sebi 40 do 60 % vlage. Takšen les moramo pred uporabo dobro impregnirati, kar prepreči vdor škodljivcev. Če je konstrukcija zaprta in izolirana moramo ostrešje izdelati vsaj iz umetno osušenega lesa, ki vsebuje le 15 do 20 % vlage. Tak les je navadno že termično obdelan, tako da dodatna impregnacija ni potrebna oz. ni priporočljiva, saj je večina impregnacij zdravju škodljivih. Za konstrukcije, ki bodo vidne in morajo biti tudi estetske na pogled je najbolje izbrati lepljen les, ki je izmed vseh vrst lesa tudi najbolj osušen in vsebuje med 12 in 16 % vlage.
  
Pri izdelavi lesenih konstrukcij je najpomembnejše, da izberemo kakovosten les, za zaščito katerega v prvi vrsti poskrbimo s skrbnim načrtovanjem konstrukcije strehe, pri kateri les ostaja ves čas suh (ustrezen nagib strehe, napušč in ustrezna kritina). V primeru, da bo les, ki ga vgrajujemo v strešno konstrukcijo, izpostavljen vlagi, ga jetreba pred vgraditvijo ustrezno zaščititi. Za zaščito uporabljamo premaze za les, ki so izdelani na vodni osnovi, iz anorganskih sestavin bora in bakra. Ti lesene dele ščitijo pred napadom gliv in insektov in zagotovijo, da les ne postane gnil ali črviv. Dele lesene strešne konstrukcije, ki bodo na zunanji strani objekta in dodatno izpostavljeni vremenskim vplivom, moramo dodatno zaščititi z lazurnimi premazi za površinsko zaščito lesa, s katerimi les hkrati dekorativno obarvamo. Ti so navadno pripravljeni na osnovi bakra in kroma ali bakra in amina. Premazi na osnovi bora namreč slabše ščitijo pred vlago, saj se bor iz lesa izpira.
  
Pred delom z zaščitnimi premazi za les moramo obvezno poskrbeti za primerno zaščitno opremo; torej zaščitne rokavice in zaščitno masko, ki nas varuje pred strupenimi hlapi zaščitnega premaza.
  
Za industrijske objekte ali objekte večjih dimenzij je najprimernejša izdelava kovinskih nosilnih oz. strešnih konstrukcij, ki se sicer zaradi večjih zahtev in težavnosti pri izvedbi oz. postavitvi zelo redko uporablja pri gradnji stanovanjskih hiš.
  
Vse pogosteje pa se pri gradnji hiš, zlasti pri večstanovanjski montažni gradnji, uporabljajo betonske strešne konstrukcije, katerih prednosti so zlasti v:
 • večji požarni varnosti;
 • boljši zvočni zaščiti ostrešja;
 • ugodnejši izolativnosti in manjših toplotnih izgubah.
   
Pri gradnji enodružinskih hiš se uporablja redkeje, saj je njena postavitev precej zahtevnejša od postavitve lesene strešne konstrukcije.
  

DIANA d.o.o., proizvodno trgovsko podjetje

stavbno kleparstvo, krovstvo, ključavničarstvo, izdelovanje kovinskega pohištva, izdelovanje lahkih konstrukcij, izdelava in montaža odsesovalnih cevi, …

več

 

BRKO, d.o.o.

splošna gradbena dela, tesarstvo, krovstvo in kleparstvo

več

 

Bučar Brigita s.p.

Proizvodnja strešne kritine Metalko - žlebov, cevi, kolen, kljuk, snegolovov iz cu, alu, zn, krovska ter kleparska dela.

več

 

GP PROZ gradbene storitve d.o.o.

Smo mlado, družinsko krovsko-kleparsko podjetje, vendar z dolgo skoraj 40letno tradicijo. Pokrivamo z vsemi vrstami kritin, izvajamo toplotne in hidro izolacije, ter vse kleparske zaključke.

več

 

Gradbenistvo GOGI

Novogradnje in adaptacije, rekonstrukcije in sanacije, izkopi ter zunanje ureditve, izvedba fasad in pranje fasad, tesarstvo krovstvo in kleparstvo, vzdrževanja

več

 

BESTO d.o.o.

Krovska, kleparska in tesarska dela izvajamo z vašim ali našim materialom hitro, kvalitetno in v dogovorjenih rokih po celi Sloveniji. Na opravljeno delo dajemo 10 letno garancijo.

več

 

Žagar T. d.o.o.

Izvajamo krovska, kleparska in tesarska dela

več

 

Uren d.o.o.

Izvajamo celovite energetske obnove hiš in drugih objektov, energetske izkaznice ter subvencije in krediti.

več

 

ŽLEB GRADNJE d.o.o.

Izvajamo krovska, kleparska in tesarska dela

več

 

DOLING Dolenc Robert s.p.

postavljanje ostrešij in krovska dela

več

 

OMISLI.si

Pridobite ponudbe preverjenih izvajalcev direktno na vaš e-naslov!

več

 

BRONISLAV ČANŽEK Štore d.o.o.

Izvajamo krovska, kleparska in tesarska dela

več

 

IGZ-Inženiring d.o.o, Borovnica

Izvajamo vsa gradbena dela,zaključna dela v gradbeništvu in vsa instalacijska dela na novogradnjah,adaptacijah in rekonstrukcijah objektov.

več

 

GRADBENIŠTVO Grubelnik Nuša s.p.

izvajamo Vse vrste gradbenih del od sanacij, gradnje, zunanje ureditve, adaptacij, zemeljska dela, fasade; izdelamo tudi ostrešje; keramičarska dela,...

več

 

BEWARE d.o.o.

Tesarska, krovska in kleparska dela - izdelava nadstreškov, brunaric, kozolcev, ...

več

 

Borovnik Marjan s.p.

krovsko kleparska dela

več