Male komunalne čistilne naprave - MKČN

Mala komunalna čistilna naprava je naprava za obdelavo odpadnih voda z zmogljivostjo čiščenja, manjšo od 2.000 PE.
Male komunalne čistilne naprave - MKČN
  
Namenjene  so čiščenju odpadnih voda iz gospodinjstev, manjših gostinskih in gospodarskih objektov, stanovanjskih blokov… Namenjene so za območje, kjer ni javnih kanalizacij. Omogočajo čiščenje odpadnih komunalnih voda iz kopalnic, stranišč, pralnih in pomivalnih strojev. Male biološke čistilne naprave v velikosti od 4 PE* do 50 PE* so pravzaprav hišne čistilne naprave.

Male oziroma hišne čistilne naprave za 5 PE* stanejo od 3 000€ naprej (odvisno od moči, velikosti in izdelovalca). Odlikuje jih zelo visoka stopnja čiščenja od 91 do 95%, zato zakon tudi dovoljuje, da se prečiščena voda »vrne« nazaj v naravno okolje. Tako vodo pa lahko uporabimo tudi za pranje površin, zalivanje zelenic itd.

*1 PE je onesnaženje, ki ga dnevno povzroči ena oseba.

Malo biološko čistilno napravo sestavljajo 3 tehnološke celote:
 • mehanski del
 • biološki prostor
 • nakladni usedalnik


Dobre lastnosti male čistilne naprave:

 • enostavna tehnologija
 • zanesljivo delovanje
 • učinkovito čiščenje
 • majhna količina blata
 • majhna poraba energije
 • manj občutljiva na nihanje hidravlične in biološke obremenitve.
Slabe lastnosti male čistilne naprave:
 • veliki gibljivi deli, ki pri nepreverjenih napravah lahko povzročajo probleme.
Naprava deluje neprestano in je ni potrebno dnevno oskrbovati. Sestavljena je iz materialov, ki so dolga leta zelo odporni na vplive okolja. Lahko so betonske ali pa poliestrske.

Med male čistilne naprave spadajo tudi:
 • male komunalne čistilne naprave
 • male biološke čistilne naprave
 • hišne čistilne naprave


Dandanes je nakup male čistilne naprave cenovno precej ugodnejši kot kanalni priključek, še posebej na podeželju. V prednosti pa boste tudi pri »tekočih« stroških, ki danes letno znašajo od 60 do 80 evrov na prebivalca, medtem, ko boste morali za storitve javne kanalizacije v povprečju odšteti kar 125 evrov.

Za doseganje okoljevarstvenih ciljev je potrebno MKČN vzdrževati in upravljati, kar pomeni:

 • preverjati tehnično brezhibnost MKČN,
 • pregledovati in prazniti blato iz MKČN po načrtu praznjenj izvajalca javne službe,
 • hraniti dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN, o ravnanju z blatom ter vseh izrednih dogodkih, ki nastanejo zaradi okvar in morebitne prekinitve delovanja,
 • pridobiti oceno obratovanja za MKČN velikosti do 50 PE oziroma izvajati obratovalni monitoring MKČN, če ima ta zmogljivost, ki je enaka ali večja od 50 PE.

Na podlagi ocene obratovanja ali poročila prvih meritvah oziroma obratovalnega monitoringa, ki izkazuje ustreznost delovanja MKČN, vam bo znižana okoljska dajatev.

   
vir: cistilnenaprave.si & vo-ka.si

LIVIPLANT d.o.o.

Podjetje prodaja: Male biološke čistilne naprave, rastlinske čistilne naprave, čistilne naprave, ki delujejo brez električne energije. Projektira kanalizacijo in večje komunalne čistilne naprave ter dobavlja vso potrebno opremo za čistilne naprave.

več

 
 
 
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ