Hišna kanalizacija

Hišno kanalizacijo uporabljamo za odvajanje odpadnih in meteornih vod. Odpadne vode nastajajo v kuhinjah, kopalnicah, WC – jih, garažah in povsod tam, kjer so umivalniki. Meteorne ali padavinske vode pa ob nalivih pritekajo s streh, se zbirajo na dvoriščih, raznih platojih in terasah.
Hišna kanalizacija

Vertikalnih vodov naj bo čim manj. Zato pri enodružinski hiši, če je seveda možno, postavimo kopalnico pod kopalnico in kuhinjo pod kuhinjo. Razpored teh dveh prostorov je namreč zelo pomemben za učinkovito izvedbo kanalizacije.
Med vertikalno kanalizacijo zunaj objekta lahko štejemo tudi žlebove, ki odvajajo meteorno vod s strehe v ponikovalnico.
  
Pri načrtovanju hišne kanalizacije bodimo pozorni na čim krajše zbiralne vode in priključke, ki vodijo od sanitarne opreme do vertikalnega voda, ti pa v osnovni vod zunaj objekta do javnega kanala. S tem se izognemo morebitnemu zastajanju odplak v ceveh. Ob tem upoštevajmo tudi predpisane minimalne naklone in dimenzije. Da preprečimo prehod smradu, ki se sprošča pri razkrajanju in razpadu odplak, mora biti vsak odtok opremljen s smradno zaporo (nameščena je neposredno za sanitarno opremo ali pa jo ta že vsebuje, recimo straniščna školjka), t.i. sifonom.
    
Priključek hišne kanalizacije na javni kanal izvedemo s cevmi F 200 mm (najmanjši dovoljeni premer znaša F 150 mm) z vsaj 2 % padca. Priključimo ga pod kotom 45 ° v smeri toka vode v kanalu. Pri klasični izvedbi se je hišni priključek izvedel v zgornji polovici kanalske cevi. Sedaj pa najpogosteje uporabljamo fazonske priključne kose, s katerimi se priključujemo v višini osi kanala. Revizijski jašek ali čistilni pokrov moramo vgraditi na vseh spremembah smeri ali padca hišnega voda. Slepih jaškov ne delamo več.

Priključitev hišne kanalizacije na javno je dovoljena samo s soglasjem komunalnega podjetja. Prošnji za soglasje je potrebno dodati ustrezno projektno dokumentacijo.
V projektni dokumentaciji so razvidni poleg situacije objekta in količine odpadnih voda, še profili kanalov in padci, razdalje med jaški. V projektni dokumentaciji morajo biti vključeni tudi vsi detajli priključitve na javno kanalizacijo.

Kanalske vode hišne kanalizacije moramo položiti dovolj globoko, da jih zaščitimo pred zmrzovanjem in dinamično in statično obtežbo. Izkope moramo narediti v predvidenem padcu (večji od 2 odstotkov) in dno jarka izravnati. V primeru, da teren ni dovolj čvrst, je potrebno nasuti pesek ali gramoz. Celotno kanalsko omrežje naj bo iz kakovostnih cevi. Stike med cevmi je potrebno zatesniti.

Preden padavinska voda odteče v kanalizacijo, mora iti skozi peskolov. Ponavadi je peskolov postavljen na mestu, kjer se kanalizacija lomi iz vertikalnega v vodoravni položaj..Odtoke je potrebno zavarovati pred zmrzovanjem. Priključki na glavni navpični vod oklepajo 60 °. Revizijski element vgradimo, če se navpična smer lomi za več kot 30 °.
  

DEŽMAN d.o.o. Strahinj

Že več kot 50 let skrbimo za kvaliteto vašega bivanja!

več

DEŽMAN d.o.o. Strahinj
 

ACO gradbeni elementi, zastopanje d.o.o.

ponudnik elementov površinskega odvodnjavanja vode

več

 

LIVIPLANT d.o.o.

Podjetje prodaja: Male biološke čistilne naprave, rastlinske čistilne naprave, čistilne naprave, ki delujejo brez električne energije. Projektira kanalizacijo in večje komunalne čistilne naprave ter dobavlja vso potrebno opremo za čistilne naprave.

več

 

AGRODOM DRAŽENCI ( RBA trade d.o.o. )

Trgovina z gradbenim in izolacijskim materialom, strešna kritina, fasadni sistemi, betonski izdelki, dimniki...

več

 

BLISK montaža Murska Sobota d.d.

Splošna gradbena dela, krovska dela, električne inštalacije, vodovodne, plinske , toplotne, sanitarne instalacije, ...

več

 

Remonter d.o.o.

ukvarjamo se z adaptacijami hiš in stanovanj dela izvajamo v kompletu če je potreben kakšen posebej izvajalec del ga tudi organiziramo

več

 

ANTEA d.o.o.

Prezračevalne, klimatske, ogrevalne, vodovodne, sanitarne inštalacije.

več

 

Armex armature d.o.o.

male popolnoma biološke čistilne naprave , greznice in dodatna oprema za odpadne vode / sistemi za učinkovito rabo deževnice ( rezervoarji, filtri za deževnico, črpališča ...) in ostala dodatna oprema / modulni sistemi za izdelavo ponikalnic / tipski vodomerni jaški

več

 

EVROMOJSTER, D.O.O.

Uredite si prostore po vaši meri, s pravimi mojstri

več

 

ESO d.o.o.

čiščenje kanalizacije in praznenje greznic, čiščenje cistern za kurilno olje v gospodinjstvih in razrez.

več

 

ELEKTRO KOMPLET Drevenšek Franc s.p.

vodovodne, plinske, sanitarne in električne instalacije

več

 

Betkop, Smrtnik Marko s.p.

Nizka in visoka gradnja - novogradnje adaptacije, ometi fasade, izkopi, razne kanalizacije, dvorišča kompletna zunanja ureditev

več

 

OMISLI.si

Pridobite ponudbe preverjenih izvajalcev direktno na vaš e-naslov!

več

 

ECO-CENTRAL Nabergoj Branko s.p.

Vodovodne, plinske, toplotne in sanitarne inštalacije, zastopstvo za Buderus ogrevalno tehniko

več

 

ES GORICA d.o.o.

strojnih instalacij na področju energetike, racionalne in ekološke porabe energije

več

 
 
 
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti