Greznice

Na mestnih območjih gradnja greznic za novogradnje ni dovoljena, odpadne vode je potrebno odvesti v mestno kanalizacijo. Pri tem niso mišljene starejše zgradbe, ki so bile zgrajen pred izgradnjo kanalizacijskega sistema in še vedno odplake odvajajo v greznice.
Greznice
  
Če ni na voljo priključka na javno kanalizacijo in gradimo objekt izven mestne četrti, moramo zgraditi greznico. Vanjo odvajamo vse odpadne vode in fekalije. Meteorne ali padavinske vode ne spuščamo v greznico, temveč jih vodimo v ponikovalnice. Padavinskim vodam pa lahko tudi omogočimo, da se prosto razlivajo po terenu.
  
Greznice morajo biti vodotesne. Stene greznice so betonske. Greznica je razdeljena na dva ali tri dele oziroma prekate. Prvi prekat, v katerega vstopajo odplake, je največji in meri polovico do dve tretjine prostornine celotne greznice.
 
Trdni delci, primešani odpadni vodi se v greznici usedejo na dno. Včasih smo pri pretočni greznici, relativno očiščeno vodo odvajali nazaj v okolje, vendar ne v neposredni bližini potoka ali reke, temveč preko ponikalnice in drenažnih izpustov v okoliško zemljišče.  Sedaj to ni več dovoljeno - greznice morajo biti vodotesne izvedbe in za njeno praznenje (čiščenje) boste klicali vaše lokalno komunalno podjetje, ki bo odplake iz vaše graznice odpeljalo na čistilno napravo.
  
Dnevna porab čiste vode na osebo znaša 150 do 300 litrov. Prostornina greznice naj bo vsaj 3000 litrov na osebo, če je greznica vodotesna. Za osem člansko družino naj bo prostornina greznice 24 kubičnih metrov. V greznico priteka le odpadna voda iz stranišča, kopalnice in kuhinje, medtem ko je meteorna voda speljana drugam. Pri tem izračunu prostornine greznico predpostavimo porabo 200 litrov vode na dan po osebi, voda pa se bo v greznici zadrževala 10 dni. Tako dimenzionirano greznico bo treba prazniti enkrat letno. Dotočna cev mora biti 10 cm nad najvišjim nivojem vode v greznici in segati preko roba stene. Pri vstopni odprtini odplak postavimo pokrov in odzračno cev. Voda se preliva iz prekata v prekat skozi odprtine 15 x 30 mm. Iztok moramo zaščititi s potopljeno steno, ki naj sega 20 do 25 cm pod in nad gladino vode.
 

DEŽMAN d.o.o. Strahinj

Že več kot 50 let skrbimo za kvaliteto vašega bivanja!

več

DEŽMAN d.o.o. Strahinj
 

LIVIPLANT d.o.o.

Podjetje prodaja: Male biološke čistilne naprave, rastlinske čistilne naprave, čistilne naprave, ki delujejo brez električne energije. Projektira kanalizacijo in večje komunalne čistilne naprave ter dobavlja vso potrebno opremo za čistilne naprave.

več

 

Gradbeništvo Bencak - Uroš Bencak s.p.

Gradbeništvo Bencak je družinsko podjetje s več kot desetletno tradicijo. Ukvarjamo se z gradnjo stanovanjskih hiš in poslovnih prostorov, adaptacijo, fasaderstvom, krovstvom in drugimi gradbenimi deli.

več

 

Armex armature d.o.o.

male popolnoma biološke čistilne naprave , greznice in dodatna oprema za odpadne vode / sistemi za učinkovito rabo deževnice ( rezervoarji, filtri za deževnico, črpališča ...) in ostala dodatna oprema / modulni sistemi za izdelavo ponikalnic / tipski vodomerni jaški

več

 

Betkop, Smrtnik Marko s.p.

Nizka in visoka gradnja - novogradnje adaptacije, ometi fasade, izkopi, razne kanalizacije, dvorišča kompletna zunanja ureditev

več

 
 
 
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...