Izvajanje elektro meritev

Po zaključeni izvedbi električnih inštalacij in namestitvi električne opreme v objektu je potrebno opraviti kontrolo in verifikacijo lastnosti, karakteristik in kakovosti električnih inštalacij, kot določajo predpisi.
Izvajanje elektro meritev
  
Vsaka električna inštalacija mora biti med inštaliranjem in/ali po njem, a še pred izročitvijo uporabniku, pregledana in preizkušena, kar je treba opraviti tudi, če se električna inštalacija samo zamenja. Pri vsem je potrebno upoštevati veljavne zakone, predpise in standarde. (npr. o gradnji objektov, strelovodih, o varstvu pri delu, o obratovanju in vzdrževanju elektroenergetskih postrojev, ...)
Opozoriti je treba, na posebne vrste inštalacij (v objektih in prostorih s specifičnimi pogoji) zahteva posebej skrbno kontrolo in verifikacijo lastnosti, karakteristik in kakovosti električnih inštalacij ter periodične preglede in meritve električnih naprav, napeljav in ozemljitev.
Naj naštejemo nekaj posebnih prostorov in objektov:
eksplozijsko ogroženi prostori, prostori s kadjo in prho (kopalnice), plavalni bazeni, savne, talne instalacije, svetilne cevi, antenske naprave, idr.
Na osnovi navedenega je treba pred uporabo opraviti preglede, preizkuse in meritve električnih inštalacij.
Predpogoj za izvedbo pregledov je veljavna v skladu z upravnimi postopki odobrena dokumentacija, ki mora biti na voljo pred izvedbo pregleda. Iz dokumentacije je razvidno kakšen sistem je predviden, kakšna mora biti zaščita in drugi ukrepi, ki jih je potrebno preveriti. Pri pregledu gre za preverjanje skladnosti izvedenih del s projektno dokumentacijo, ki bi morala upoštevati vse veljavne predpise.
Pregledati je potrebno:
 • ustreznost izvedbe ukrepov za zaščito pred razširjanjem ognja in zaščito pred termičnimi vplivi,
 • pravilnosti izbire in nastavitve zaščitnih naprav in naprav za nadzor,
 • brezhibnost postavitve stikalnih naprav glede na ločilne razdalje,
 • pravilnosti izbire opreme in zaščitnih ukrepov glede na zunanje vplive,
 • prepoznavanja nevtralnega (moder) in zaščitnega vodnika (rumen zelen) po vse svoji dolžini,
 • obstoj shem, opozorilnih tablic ali podobnih informacij na mestu uporabe,
 • prepoznavanja tokokrogov, varovalk, stikal, sponk in druge opreme,
 • ustreznosti kvalitete povezave vodnikov,
 • dostopnosti in razpoložljivosti prostora za obratovanje in vzdrževanje,
 • ali so deli pod napetostjo popolnoma pokriti z izolacijo ter če tovarniško izdelana oprema ustreza veljavnim standardom za to vrsto opreme,
 • zaščito pred električnim udarom s pregradami in okrovi,
 • zaščito pred električnim udarom z ovirami,
 • zaščito pred električnim udarom s postavitvijo zunaj dosega roke,
 • zaščito pred električnim udarom z nizko napetostjo,
 • zaščito pred električnim udarom s samodejnim odklopom,
 • vrsto ozemljitve sistema inštalacije ter njene skladnosti s projektom in elektroenergetskim soglasjem,
 • pravilnost izvedbe splošnih principov zaščite pred posrednim dotikom delov pod napetostjo,
 • pravilnost izvedbe glavne izenačitve potenciala,
 • pravilnost izvedbe dodatne izenačitve potenciala,
 • pravilnost eventualne izvedbe zaščite z uporabo naprav razreda II ali z ustrezno izolacijo,
 • pravilnost eventualne izvedbe zaščite z električno ločitvijo,
 • pravilnost eventualne izvedbe zaščite s postavitvijo v neprevodne prostore,
 • pravilnost eventualne izvedbe zaščite z lokalnim izenačenjem potenciala brez povezave z zemljo,
 • pravilnost eventualne izvedbe istočasno zaščite pred neposrednim in posrednim dotikom,
 • ustreznost strelovodne napeljave - lovilci, odvodi, spojno merilna mesta, zaščita pred korozijo,
 • ustreznost stikalnih blokov glede skladnosti njihove izvedbe s standardom JUS N.K5.503, vključno z ožičenjem.
  
Preizkusiti je potrebno:
 • neprekinjenost zaščitnega vodnika,
 • neprekinjenost glavnega vodnika za izenačenje potenciala,
 • neprekinjenost dodatnega vodnika za izenačenje potenciala,
 • izolacijske upornosti električne inštalacije,
 • zaščite z električno ločitvijo tokokrogov,
 • upornosti tal in sten, če to zahteva narava izvedenih inštalacij,
 • zaščito s samodejnim odklopom napajanja,
 • dodatno izenačenja potenciala,
 • funkcionalnosti električnih inštalacij in naprav,
 • mej segrevanja stikalnih blokov, če je to potrebno,
 • dielektričnih lastnosti stikalnih blokov,
 • kratkostične trdnosti stikalnih blokov, če je to potrebno,
 • neprekinjenosti zaščitnega tokokroga stikalnih blokov,
 • izolacijskih razdalj in plazilnih poti stikalnih blokov,
 • mehanskega delovanja stikalnih blokov,
 • stopnje mehanske zaščite stikalnih blokov, (IPxx)
 • električne funkcionalnosti stikalnih blokov
 • smer vrtenja elektromotorjev na črpalkah, ventilatorjih ipd..
  
Izmeriti je potrebno
 • izolacijske upornosti med vodniki pod napetostjo,
 • izolacijske upornosti proti ozemljenemu PE (PEN) vodniku,
 • impedance okvarnih zank in ugotavljanje pravilnosti odklopnega časa zaščitnih naprav,
 • upornosti zaščitnega vodnika med razdelilnikom in glavnim izenačenjem potenciala,
 • upornost zaščitnega vodnika od podrazdelilcev do posameznih porabnikov,
 • pravilnosti delovanja naprav za diferenčno tokovno zaščito,
 • najmanjše upornosti dotika z zemljo tujih prevodnih delov, ki niso povezani z zaščitnim vodnikom, vendar pri napajanju z nadzemnim vodom lahko preko njih pride do okvare med fazo in zemljo,
 • upornost zaščitnih ozemljitev,
 • upornost obratovalnih ozemljitev,
 • upornost strelovodnih ozemljitev,
 • upornost združenih ozemljitev,
 • zaščite pred električnim udarom, zaščite pred prevelikimi toki in električne neprekinjenosti zaščitnega tokokroga stikalnih blokov.
 
Vse navedeno lahko izvaja delavec ustrezne strokovne izobrazbe (elektrotehnične smeri), ki je zaposlen v podjetju registriranem za opravljanje te dejavnosti.
  
Merilec vsa opažanja in rezultate meritev zabeleži in je podjetje dolžno izdati izjavo o ustreznosti električnih inštalacij z vsemi merilnimi rezultati in ugotovitvami. O vsakem pregledu je treba sestaviti zapisnik in vanj vpisati vrednosti, ugotovljene z meritvami. Iz zapisnika mora biti razvidno, ali je napeljava brezhibna in če ni, kakšna popravila na njej so potrebna.
  
Ta dokumentacija je obvezna pri pridobitvi uporabnega dovoljenja.
  

EL-KK d.o.o.

Električne instalacije

več

 

GRADNEP BOŽIDAR SAVIĆ S.P.

Elektroinstalacije na stanovanjskih, poslovnih industrijskih in drugih objektih. Projektiranje, tehnično svetovanje, izvedba, meritve.

več

 

EL.DOM SERVIS Davorin Kodele s.p.

meritve elektroinstalacij in strelovodov

več

 

ELEKTRIČNE INSTALACIJE ZVONE KUŠAR S.P.

Elektro Kušar ponuja projektiranje in izvedbo vseh vrst elektroinstalacij. Izvajamo električne inštalacije tako za stanovanjske hiše in stanovanja, kot za poslovne objekte.

več

 

Eltez d.o.o.

specializirana za prodajo telekomunikacijskega, elektrotehničnega material ter varovalne opreme

več

 

ELEKTROINŠTALACIJE BOHINC PAVEL s.p.

Električne inštalacije, alarmne naprave.

več

 

ADS-Efekt

Smo podjetje, ki se ukvarja z elektro in audio inštalacijami. Nudimo popolno ureditev in namestitev željenih elektro komponent v objekte.

več

 

Eltec Petrol d.o.o.

elektrika, ogrevalni sistemi na daljavo

več

 

Veltrag d.o.o.

elektroinstalacijske storitve

več

 

elektro PIRNAT s.p.

elektroinštalacije, pametne inštalacije EIB/KNX, projektiranje, centralni nadzorni sistemi, računalniške mreže, stikalni bloki, protivlomni sistemi, elektro forum

več

 

BELK d.o.o.

Izvedba kompletnih električnih inštalacij na stanovanjskih,poslovnih in industrijskih objektih

več

 

OMISLI.si

Pridobite ponudbe preverjenih izvajalcev direktno na vaš e-naslov!

več

 

ELEKTRA d.d.

električne, telefonske instalacije

več

 

ELPAN d.o.o.

Talno ogrevanje, grelni kabli, grelne mreže - električna sevala, gretje žlebov, ogrevanje zunanjih površin, ogrevanje cevovodov

več

 

NetEL, Matevž Narobe s.p.

Servis, vzdrževanje in montaža vseh vrst elektronskih naprav in računalnikov

več

 

ETGM d.o.o.

Elektro in ostale storitve

več

 

ELEKTRO UGOVŠEK D.O.O.

Instalacije v stanovanjskih objektih - Instalacije v poslovnih objektih - Delo na višini - Cestne razsvetljave - Strelovodi - Meritve in izdelava dokumentacije

več

 
 
 
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad