Konstrukcijski les

Najstarejši les za gradnjo je bil masivni les - od brun za enostavne mostove ali stavbe do tesanega oziroma žaganega lesa za stropne in strešne konstrukcije
Konstrukcijski les

  
Ker pa ima les poleg tega, da se deformira zaradi vlage, tudi bistveno različne lastnosti odzivanja v dveh pravokotnih smereh (ortotropija), so začeli že v začetku prejšnjega stoletja razmišljati, kako bi se temu izognili.
 
Pa malce pobližje poglejmo razvoj lesenih konstrukcijski elementov, ki so danes od prvotnega bruna že precej napredovali.

Lepljeni lamelirani les
Prvi novi proizvod je bil lepljeni lamelirani les (glued laminated timber = glulam, Brettschichtholz = BSH). Les je razžagan na lamele (največja debelina 45 milimetrov), ki so med seboj zlepljene tako, da so vlakna vzporedna. S tem se je zmanjšalo predvsem zvijanje lesa, hkrati pa se je izboljšala kakovost, saj so napake, kot so grče, na tankih lamelah dobro vidne in jih lahko izžagamo.
 
Elementi niso bili več omejeni niti z dimenzijami niti z obliko, saj je tanke lamele možno ukriviti in v ukrivljenem stanju zlepiti v poljubne oblike. Lepljeni lamelirani nosilci so še vedno eden najbolj uporabljanih proizvodov v gradbeništvu - zaradi izredne variacije oblik so zelo estetski in pogosto uporabljeni v vidnih delih strešne konstrukcije velikih razponov.
 
Nekoliko spremenjena različica lepljenih lameliranih nosilcev je lepljeni slojnati les (laminated veneer lumber = LVL), zlepljen iz furnirjev. Pri tem so plasti lesa seveda tanjše, zato elementi iz slojnatega lesa vsebujejo več lepila in imajo tudi ustrezno večjo trdnost. Pri nas se ne uporabljajo veliko, ker nimamo proizvajalca.
 
Prepletanje plasti za večjo nosilnost
Z izdelavo lepljenih lameliranih nosilcev se ne moremo izogniti ortotropiji, saj imajo nosilci v smeri pravokotno na vlakna veliko manjšo trdnost kot v smeri vlaken. Takšni elementi so predvsem linijski (nosilci), saj bi imele plošče v smeri, pravokotni na vlakna, premajhno nosilnost. To pomanjkljivost so proizvajalci lepljenih ploskovnih elementov rešili s tako imenovanimi elementi X-Lam ali Cross-Lam z izmenično zlepljenimi pravokotnimi plastmi - eno s smerjo vlaken v eni smeri in drugo z vlakni v pravokotni smeri, tako da so trdnostne lastnosti v obeh smereh enake.
 
Prečno lepljenim ploščam so se v zadnjem času pridružile še plošče brez lepila. Te so spojene z mehanskimi spojnimi sredstvi, ki so lahko kovinska ali lesena. Obstaja več variant teh izdelkov - plasti so lahko položene samo v dveh pravokotnih smereh, lahko pa so vmes tudi plasti pod kotom 45 stopinj.
 
Med inovativnimi materiali pa lahko v ospredje postavimo še tako imenovani modificirani les, pri katerem s termično obdelavo bistveno zmanjšajo odzivanje lesa zaradi vpliva vlage, je pa tudi bolj odporen proti škodljivcem. Ker je postopek precej zapleten, je material dražji in se za zdaj v gradbenih konstrukcijah še malo uporablja.

 
 
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah