Estrih

Estrih je eden najpomembnejših in najstarejših gradbenih elementov.
Estrih

 
Vgradimo ga na nosilno podlago in služi neposredno za hojo ali kot podlaga za vgradnjo keramike, parketa ali drugih oblog. Osnovna naloga estriha je zmanjšanje udarnega zvoka in izboljšanje toplotne izolacije. Zaradi njegove konstrukcijske pomembnosti, so zahteve zelo visoke. Kakovost in lastnosti estrihov predpisuje standard EN 13813.

Cementni estrih vgradimo kot zemeljsko vlažno mešanico, ki jo ročno razporedimo po površini v želeni debelini, jo zgostimo in površinsko zgladimo. Cement se med procesom sušenja in strjevanja krči, zato je potrebno med vgradnjo izvesti robne, dilatacijske in delovne fuge. Prednost cementnega estriha je predvsem v njegovi nizki vodovpojnosti, odpornosti na visoke obremenitve in vsestranski uporabnosti. Konstrukcijsko ločimo več vrst estrihov, za stanovanjske površine pa so najprimernejši plavajoči estrihi (estrihi na izolaciji), ker nudijo dobro toplotno in zvočno izolacijo.
 
Estrih se ne dotika nosilne konstrukcije, s plastjo izolacije pa je ločen tudi od sten. To preprečuje prenos zvoka skozi posamezne etaže in tudi v sosednje prostore. Plavajoči estrihi so sestavljeni iz vsaj 10 mm debelega izolacijskega materiala, pokritega s folijo in vsaj 50 mm debelega sloja armiranega betona. V beton vložimo varjene mreže iz gradbenega železa brez nosilne funkcije ali pa mu dodamo mikroarmaturo. Lahko uporabimo jeklena, umetna, steklena ali naravna vlakna. S tem betonu izboljšamo deformabilnost in duktilnost, dodatek polipropilenskih vlaken pa izboljša odpornost proti ognju in lastnosti zgodnjega krčenja betona.

Sušenje estriha je odvisno od oblog, ki jih bomo vgradili nanj. V primeru keramičnih oblog je čas sušenja ca. 30 dni, pri laminatu ali parketu pa 45 do 60 dni.

Estrih in talno ogrevanje
Ena od izvedenk plavajočega estriha je izvedba s sistemom toplovodnega ogrevanja. Sisteme toplovodnega ogrevanja v večini primerov sestavljajo posebno oblikovane plošče, največkrat iz ekspandiranega polistirena, ki so na zgornji strani oblikovane v vpenjalne čepe. Ti služijo za vgradnjo oz. pritrditev grelnih cevi, folija na površini plošče, ki je običajno polietilenska, pa zagotavlja zaščito plošč pred vlago iz estriha in mehanskimi poškodbami. Na plošče z vpetimi grelnimi cevmi se nato vgradi običajni cementni estrih.

Osnovno pravilo pri polaganju vseh vrst oblog na cementne estrihe je, da v estrihu ni več kot 2 % preostale vlage.
Merjenje vlage je moč dokaj enostavno izvesti, v primeru estrihov s talnim gretjem pa ne, ker se lahko pri tem poškoduje vgrajena instalacija. Za takšne primere obstajajo tehnološke smernice, po katerih mora izvajalec instalacijskih del opraviti preskusni zagon talnega ogrevanja:

- estrih mora biti star vsaj 21 dni, preden se začne s preskusnim zagonom
- pred zagonom je potrebno določiti izhodiščno temperaturo estriha, ki se nato dnevno povišuje za 50C do maksimalne temperature talnega ogrevanja, predvidene pri kasnejši uporabi
- talno ogrevanje mora nato na maksimalni predvideni temperaturi neprekinjeno delovati najmanj en dan za vsak cm debeline estriha ob stalnem zračenju prostorov brez prepiha
- po delovanju na maksimalni temperaturi se začne s postopnim dnevnim ohlajanjem za 5 do največ 100C, dokler ni površinska temperatura estriha od 15 do 180C;

Po tako opravljenem poskusnem zagonu se lahko prične polaganje talnih oblog. Da se doseže optimalna oprijemljivost in trdnost lepila s katerim lepimo obloge, je potrebno zagotoviti enake temperaturne pogoje, kot so vladali med polaganjem še vsaj tri dni po polaganju. 
 

 
 
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah