Beton

Beton je najbolj zastopano gradivo v sodobni gradnji.
Beton
  
Gradnja z betonom je izredno enostavna, hitra in poceni. Lahko dosega velike trdnosti in je razmeroma odporen na zunanje vplive in staranje. Primeren je za vse vrste gradenj od visokogradnje do inženirskih objektoc tudi na področjih, kjer poleg statične obtežbe nastopajo tudi druge izredne obtežbe (potres, močni vetrovo, valovi).
 
Beton je umetna mešanica veziva (cement), dodatkov (pesek, prod, gramoz, drobir, žlindra) in vode. Trdnost ali marka betona je odvisna od marke cementa, trdnosti in granulacije dodatkov, količine vode. Beton je ponavadi ojačan z železno mrežo ali palicami - imenujemo ga armirani beton. Armirani beton se uporablja predvsem za nosilne gradbene konstrukcije.
 
Najpomembnejša sestavina betona je cement. To je prašnat, gradbeni material - alumosilikat (Al2 O3 SiO2xH2O CaO). Pridobivamo ga z žganjem in finim mletjem apnenca in silikatnih glin v cevnih, vrtečih se pečeh, pri temperaturi okoli 1500°C.
 
Poznamo dve osnovni vrsti betona:
 1. Težki (specifična masa okoli 2300 kg/m3 ) Uporablja se za nosilne konstrukcijske elemente (nosilci mostov, betonski stebri zgradb ipd.)
 2. Lahki beton (specifična masa pod 1900 kg/m3 ) Ima nižjo trdnost in gostoto ter boljšo toplotno izoliranost (estrihi, betonski zidaki ipd.).
Razlike med malto in betonom, ki se uporabljata v gradbeništvu so:
 • poglavitna razlika med malto in betonom je v tem, da se malta in beton uporabljata v drugačne namene. Beton uporablja predvsem za nosilne konstrukcijske elemente, malta pa se uporablja pri zidanju, izdelovanju ometov idr.
 • iz betona lahko naredimo konkretne izdelke (cevi, panelne plošče, armirani nosilci za hale in mostove), ki so samostojni. Medtem ko pri malti tega ni mogoče narediti. Uporablja se kot vezivni material ali za omete.
 • razlika je tudi v tem, da malta pri strjevanju vodo izloča, beton pa jo porablja.
 • beton je vodo odporen in zato primeren za notranja in zunanja dela, malta pa se lahko uporablja samo v notranjih, suhih prostorih.
 
Marka betona
Marka betona je tlačna vrednost betona po 28 dneh izražena v N/mm². Marko ugotavljajo s preizkusom vzorčnih kock, ki jih strejo 28 dni po izdelavi in ugotovijo dejansko trdnost. Tlačna trdnost betona s starostjo narašča (tudi po 28 dneh, pa tudi še več kot po 20 letih) Dokazovanje marke betona (MB) je obvezno za vsak objekt, oziroma za vsak konstrukcijski element.
Novejše oznake so določene na podlagi evropskih standardov EUROCODE in se morajo uporabljati v vseh članicah EU.
Tukaj vam navajamo primerjave med posameznimi oznakami:
 • MB 15 = C12/15
 • MB 20 = C16/20
 • MB 25 = C20/25
 • MB 30 = C25/30
 • MB 40 = C35/45
 

BEGRAD Kranj d.o.o.

betonarna, priprava in transport betonskih mešanic, trgovina z gradbenim materialom

več

 

Gorenjska gradbena družba, d.d.

Gradnja in vzdrževanje cest, gradnja komunalne infrastrukture, mostov, zidov, objektov visoke gradnje, kovinske konstrukcije, pleskarska dela - prodajamo vse vrste betonov, asfaltnih zmesi, vseh vrst peščenih in kamnolomskih agregatov

več

 

Klemen Libanov s.p.

Ukvarjamo se s prevozi zemlje, betona, peska in odvozi gradbenega in kosovnega odpadnega materiala.

več

 

BEGRAD KRŠKO, proizvodnja in gradbeništvo d.o.o.

betonski izdelki, izvedba pilotiranj, montažni objekti, betonarna

več

 
 
 
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad