Vlomsko zavarovanje

V zadnjih letih je bilo v Sloveniji vsako Ieto okrog 10.000 vlomskih tatvin. Dovolj visoka številka, da se pred nevarnostjo vloma velja zavarovati!
Vlomsko zavarovanje
  
Premičnine v stanovanjskih zgradbah in opremo, zaloge, denar ter druge vrednostne stvari lahko zavarujemo tudi proti nevarnostim vloma in ropa. Vlomsko zavarovanje krije škodo, do katere je prišlo, ker so bile zavarovane stvari odnešene, uničene ali poškodovane pri vlomu, ropu oziroma poskusu teh dejanj. Zavarovanje krije tudi škodo, ki pri vlomu ali ropu nastane na zgradbi ali njenih delih.
  
Zavarovane so vse stvari, ki so posamezno ali kot zbir stvari navedene v zavarovalni polici (razen stvari, razstavljene na sejmih ter motorna vozila, plovila in letala, pa so lahko predmet zavarovanja le v času, ko so v skladiščih oziroma v delavnicah). Denar in dragocenosti morajo biti spravljene v zaklenjenem hranišču, ostale stvari pa vedno, če ni drugače dogovorjeno, v zaprtih in zaklenjenih prostorih.
  
S posebnim dogovorom se lahko zavaruje tudi umetniške in zgodovinsko vredne predmete pred poškodbami ali tatvinami, ki jih povzročijo obiskovalci v muzejih, cerkvah, knjižnicah ter na razstavah. Prav tako je možno zavarovati tudi denar in vrednostne papirje ali predmete posebne vrednosti med prenašanjem in prevozi proti nevarnosti ropa, izginitve in uničenja v primeru prometne nezgode.
  
vir: Zavarovalnica Triglav
  

Assimedia d.o.o.

Zavarovalno posredništvo - za vas brezplačno pridobimo najugodnejšo zavarovalno ponudbo in svetujemo na zavarovalnem področju

več

 

ICAN Adriana Ločniškar s.p.

Podjetje ICAN vam odpira vrata v udoben, moderen in eleganten bivalni prostor.

več

 

ADRIATIC SLOVENICA d.d.

Življenska, rentna, pokojninska, nezgodna, zdravstvena, imovinska, avtomobilska, kreditna, transportna zavarovanja

več