Požarno zavarovanje

S požarnim zavarovanjem lahko zavarujemo vse vrste zgradb, vključno s temelji in kletnimi zidovi, vse vgrajene instalacije in drugo vgrajeno mehansko opremo (dvigala, centralno kurjavo s cisterno za gorivo, grelnike, klimatske naprave, hidroforje ipd.).
Požarno zavarovanje
   
Prav tako lahko zavarujemo tudi nekatere druge vrste nepremičnin, kamor uvrščamo tudi nizke gradnje, kot so ceste, mostovi, predori, železnice ipd. Poleg nepremičnin pa lahko zavarujemo tudi premičnine, ki se lahko nahajajo v zgradbah ali na prostem (osebne stvari, oprema, zaloge blaga in izdelkov).
 
Požarno zavarovanje poleg požara krije še druge temeljne nevarnosti, ki so:
  • udar strele,
  • eksplozija,
  • vihar,
  • toča,
  • udarec zavarovančevega motornega vozila,
  • padec letala,
  • manifestacije in demonstracije.
  
Obseg temeljnega kritja požarnega zavarovanja se lahko s posameznimi dodatnimi dogovori in z doplačili zavarovalne premije razširi še na kritje dodatnih nevarnosti. Tako lahko z dodatnim dogovorom zavarovalno kritje razširimo na kritje škod na zavarovanih stvareh, ki jih povzroči potres.
  
V okviru požarnega zavarovanja lahko zavarovane stvari dodatno zavarujete tudi pred škodo, ki jo povzroči poplava, izliv vode iz vodovodnih ali odvodnih (kanalizacijskih) cevi, zemeljski in snežni plaz ter udarec motornega vozila, ki ni last zavarovanca. Premoženje pa je mogoče zavarovati tudi pred nevarnostjo samovžiga zalog (piroliza), izteka tekočin ali plina iz nepremičnih posod (lekaža) ter izliva žareče mase.
 
vir: Zavarovalnica Triglav
 

Assimedia d.o.o.

Zavarovalno posredništvo - za vas brezplačno pridobimo najugodnejšo zavarovalno ponudbo in svetujemo na zavarovalnem področju

več

 

ADRIATIC SLOVENICA d.d.

Življenska, rentna, pokojninska, nezgodna, zdravstvena, imovinska, avtomobilska, kreditna, transportna zavarovanja

več