Gradbeno zavarovanje

Najpomembnejša vrsta zavarovanja objektov v času gradnje, dograditve ali adaptacije je gradbeno zavarovanje, saj krije vse poglavitne nevarnosti, ki ogrožajo objekte med gradnjo.
Gradbeno zavarovanje
   
Predmet gradbenega zavarovanja so objekti v gradnji, gradbeni in instalacijski material ter gradbeni deli in elektrostrojna oprema, ki so namenjeni za vgraditev v zavarovani objekt. Predmet tega zavarovanja so ob dodatnem dogovoru tudi oprema in pomožni objekti za izvajanje gradbenega objekta (zidane ali lesene barake za skladišča, delavnice, menze ipd.). Če je v zavarovalni pogodbi dogovorjeno, krije zavarovanje tudi obstoječe objekte, na katerih se izvajajo dograditve, nadgradnje, popravila ali adaptacije, del objekta v gradnji ali posamezna gradbena oziroma obrtniška dela.
  
Gradbeno zavarovanje krije poleg nevarnosti gradbene nezgode še vse temeljne nevarnosti požarnega zavarovanja, nevarnosti ledu, mraza, snega, dežja, izliva vode, snežnega plazu ter odtrganja in zdrsenja zemljišča ter zemeljskega usada, poleg tega pa še vlomsko tatvino ter nespretnost, malomarnost in naklep delavcev. Z dodatnim dogovorom so krite tudi nevarnosti poplave, visoke vode, talne vode, zemeljskega plazu in odgovornosti izvajalca del za škodo, povzročeno tretjim osebam.
  
Že zgrajen objekt je v okviru podaljšanega gradbenega zavarovanja mogoče dodatno zavarovati še v času garancije oziroma pogodbene odgovornosti. Vzrok za škodo v garancijskem roku mora izvirati iz časa gradnje oziroma skrite gradbene nezgode.
  
vir: Zavarovalnica Triglav
 

ADRIATIC SLOVENICA d.d.

Življenska, rentna, pokojninska, nezgodna, zdravstvena, imovinska, avtomobilska, kreditna, transportna zavarovanja

več

 

Assimedia d.o.o.

Zavarovalno posredništvo - za vas brezplačno pridobimo najugodnejšo zavarovalno ponudbo in svetujemo na zavarovalnem področju

več