Slovar: T

V pomoč naj vam bo slovar finančnih izrazov, da se boste lažje in bolj pregledno sporazumevali z bankami, ...
Slovar finančnih izrazov
 
Talon (fr. talon - peta, ostroga) - je zadnji del kuponske pole in tako sestavni del vrednostnega papirja. Po unovčenju kuponov daje talon pravico do nove kuponske pole.

Tarifa (arabsko ta'rif - objava) - je cenik oz. uradno določen seznam cen za storitve.

Tečaj - je tržna cena, po kateri se nekaj prodaja oz. kupuje. Kadar imamo v mislih banke, gre navadno za devizne tečaje ali tečaje vrednostnih papirjev.

Temeljna obrestna mera (TOM) - je letna obrestna mera za ohranjanje vrednosti denarnih obveznosti in terjatev v domačem denarju. Izračunava in objavlja jo Banka Slovenije (BS) v skladu z metodologijo, ki je opredeljena v sklepu BS in je objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije. Izračunava se kot aritmetično povprečje mesečnih stopenj rasti cen.

Terminski posli - so posli, kjer sledi izpolnitev iz pogodbe v roku in pod pogoji, določenimi ob sklenitvi posla. Mednje sodijo tudi posli z opcijami na vrednostne papirje.

Trajnik - pravimo trajnemu nalogu, s katerim imetnik osebnega računa zahteva od banke, da ob določenih časovnih obdobjih z njegovega računa nakazuje sredstva na druge račune. Tako si poenostavi plačilo različnih stalnih stroškov, kot so elektrika, telefon in podobno.

Tranša (fr. tranche - reženj, kos kruha) - uporabljamo v bančništvu za oznako dela posojila.

Trasant - je izdajatelj menice.

Trasat - je v meničnem poslovanju menični pozvanec; dolžnik, na katerega je izdana menica.

Trezor - je dobro varovana bančna blagajna.

Tržna vrednost delnice - se oblikuje na borzi in je odvisna od ponudbe in povpraševanja.
 
 
 
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...