Slovar: Š

V pomoč naj vam bo slovar finančnih izrazov, da se boste lažje in bolj pregledno sporazumevali z bankami, ...
Slovar finančnih izrazov
 
Šalter - za to besedo iz bančnega pogovornega jezika obstaja lepši slovenski izraz bančno okence.

Špekulacija - je ravnanje, ki je usmerjeno v pridobivanje dobička na temelju pričakovanih cenovnih razlik. V bančnem svetu se to dogaja na področju vrednostnih papirjev, tujih valut, nepremičnin ...

Špekulacijski vrednostni papirji - pravimo vrednostnim papirjem, ki so podvrženi velikim tečajnim nihanjem. Mednje sodijo poleg delnic še opcije in druge terminske pogodbe.
 
 
 
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ