Slovar: M

V pomoč naj vam bo slovar finančnih izrazov, da se boste lažje in bolj pregledno sporazumevali z bankami, ...
Slovar finančnih izrazov
 
Menjalni tečaj - je tečaj, po katerem zamenjamo valuto ene države v valuto druge države. Lahko je fiksen (paritete do drugih valut so določene) ali variabilen (razmerje je prepuščeno tržnim silnicam).

Metoda izračuna mesečne obveznosti - je odvisna od ponudbe banke in izbire komitenta. Pri kreditih v domači valuti se mesečna obveznost ob odobritvi kredita določi na anuitetni način z uporabo linearnega obrestovalnega faktorja.

Moratorij - je odlog plačila zapadlih obveznosti.