Slovar: I

V pomoč naj vam bo slovar finančnih izrazov, da se boste lažje in bolj pregledno sporazumevali z bankami, ...
Slovar finančnih izrazov
 
IMF (International Monetary Fund) - je Mednarodni denarni sklad s sedežem v Washingtonu.

Inflacija (lat.inflatio - naraščanje) - je razvrednotenje denarja zaradi njegovega pretiranega izdajanja brez pravega kritja.

Inkaso (lat. incassare - prejeti denar) - je unovčenje zapadle menice ali računa, večkrat pa ta beseda pomeni tudi pobiranje gotovine.

Interkalarne obresti - so obresti za čas porabe posojila. Banka jih obračuna ob koncu meseca in ob prenosu posojila v odplačevanje.

Izhodiščna obrestna mera - je tista obrestna mera, ki jo uporabljamo pri določenih poslih kot izhodišče. Primer so obrestne mere pri kreditiranju pravnih oseb, kjer banka izhodiščni obrestni meri dodaja še odstotne deleže, ki so odvisni od bonitete posojilojemalca in drugih njegovih lastnosti.