Slovar: H

V pomoč naj vam bo slovar finančnih izrazov, da se boste lažje in bolj pregledno sporazumevali z bankami, ...
Slovar finančnih izrazov
  
Hipoteka (gr. Hypotheke - postavljeno pod obveznost) -  predstavlja zastavo, zastavitev nepremičnine pod poroštvo pri denarnem posojilu. Na kratko: hipoteka je z nepremičnim premoženjem zavarovana terjatev.

Hranilnica - je finančna institucija, ki zbira predvsem vloge prebivalstva in malega gospodarstva, ukvarja pa se tudi s kreditiranjem teh dveh področij.

Hranilno pismo - je pismo oz. listina, ki jo izda banka in se glasi na določen znesek ter je vnovčljiva v določenem roku.
 
 
 
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!