Slovar: H

V pomoč naj vam bo slovar finančnih izrazov, da se boste lažje in bolj pregledno sporazumevali z bankami, ...
Slovar finančnih izrazov
  
Hipoteka (gr. Hypotheke - postavljeno pod obveznost) -  predstavlja zastavo, zastavitev nepremičnine pod poroštvo pri denarnem posojilu. Na kratko: hipoteka je z nepremičnim premoženjem zavarovana terjatev.

Hranilnica - je finančna institucija, ki zbira predvsem vloge prebivalstva in malega gospodarstva, ukvarja pa se tudi s kreditiranjem teh dveh področij.

Hranilno pismo - je pismo oz. listina, ki jo izda banka in se glasi na določen znesek ter je vnovčljiva v določenem roku.
 
 
 
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...