Slovar: G

V pomoč naj vam bo slovar finančnih izrazov, da se boste lažje in bolj pregledno sporazumevali z bankami, ...
Slovar finančnih izrazov
 
Garancija - je najvišja oblika jamstva. Gre za abstraktno zavezo banke, da bo obveznost na določen dan izpolnila, ne glede na to, ali je bil posel, na osnovi katerega je do garancije prišlo, izpeljan ali ne. Zanjo veljajo posebna pravila mednarodne bančne prakse. Lahko rečemo, da je garancija neke vrste vrednostni papir.

Glavnica - je izraz, ki ga najpogosteje uporabljamo pri kreditiranju, in predstavlja znesek, ki ga dolžnik dolguje upniku. Ko govorimo o glavnici pri varčevanju, le-ta predstavlja znesek, ki ga varčujemo.

Gotovina - je denar, s katerim lahko vsak trenutek razpolagamo. Dobro si je zapomniti, da je gotovina najpomembnejša materialna dobrina.
 
 
 
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!