Slovar: F

V pomoč naj vam bo slovar finančnih izrazov, da se boste lažje in bolj pregledno sporazumevali z bankami, ...
Slovar finančnih izrazov
 
Factoring - nikakor ni neka nova pogruntavščina, saj sega njegov nastanek v asirsko dobo. Opredelitev za to obliko posla je mnogo. Ena od njih pravi, da pri poslu factoringa factor, tj. kupec terjatve, odkupi terjatev od prodajalca blaga, prevzame tveganje plačila in nalogo izterjati dolg. Plačilo si factor zadrži v obliki diskonta pri izplačilu nakupne cene.

Fiksen (lat. fixus - pritrditi) - pomeni trden, stalen, določen. Fiksna obrestna mera je torej vnaprej določena obrestna mera, ki se v času ne spreminja.

Finance (starofr. finer - plačati) - je zelo širok pojem, na splošno pa označuje denarne posle in gospodarjenje z denarjem. Izpeljank je mnogo, vse pa imajo opravka z denarjem. Tako lahko prevedemo besedo 'financirati' v 'dajati denar', finančnik v denarnik in podobno.

Fond (lat. Fundus, franc. Fonds - zemljišče) - ima v slovenščini več soznačnic: sklad, denarna sredstva, zaloga. V javnosti se pogosto pojavljata tako fond kot sklad, čeprav pomenita isto, in upamo, da bo kmalu bolj moderno reči sklad.