Slovar: E

V pomoč naj vam bo slovar finančnih izrazov, da se boste lažje in bolj pregledno sporazumevali z bankami, ...
Slovar finančnih izrazov
 
Efektivna obrestna mera (EOM) - je dejanska cena kredita, izračunana v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih. Pomeni skupne stroške kredita, izražene kot letni odstotek odobrenega zneska kredita.

Elektronski podpis - je niz podatkov v elektronski obliki, ki je vsebovan, dodan ali logično povezan z drugimi podatki, in je namenjen preverjanju pristnosti teh podatkov in identifikaciji podpisnika. Varen elektronski podpis izpolnjuje naslednje zahteve:
  • povezan je izključno s podpisnikom;
  • iz njega je mogoče zanesljivo ugotoviti podpisnika;
  • ustvarjen je s sredstvi za varno elektronsko podpisovanje, ki so izključno pod podpisnikovim nadzorom;
  • povezan je s podatki, na katere se nanaša, tako da je opazna vsaka kasnejša sprememba teh podatkov ali povezave z njimi.
 
EOM (realni del) - je efektivna obrestna mera, pri kateri se ne upošteva valorizacijska stopnja.

Ekspozitura - predstavlja izpostavo, podružnico kake večje upravne ali gospodarske enote. Ne vemo, zakaj se je prav ta tujka v bančnem življenju tako udomačila, da slovenskih besed, kot so izpostava, podružnica ali poslovalnica, v naših bankah sploh ne znamo več uporabljati.

Elektronsko bančništvo - pravimo tistim bančnim poslom, ki jih lahko bančne stranke opravljajo s pomočjo elektronike (računalnikov, telefonov, bančnih avtomatov ...).

Emisija - pomeni izdajanje bankovcev in vrednostnih papirjev. V zadnjem času pogosto namesto te tujke uporabljamo preprosto besedo izdaja. In prav je tako.

E-money, E-cash - je eden novejših bančnih izrazov. Gre za elektronski denar, ki se pretaka zunaj ustaljenih bančnih poti. Elektronski denar oz. gotovino lahko predstavlja tudi majhna kartica z vgrajenim mikročipom, ki se jo kupi z navadnim denarjem in s katero se lahko opravlja skoraj vse finančne posle. Tudi prek telefona, osebnega računalnika, TV.

Enotni tečaj - v tečajnici ljubjanske borze predstavlja tehtano aritmetično povprečje doseženih cen sklenjenih poslov na določen dan.

Eskontna obrestna mera - je izraz, ki ga največkrat slišimo v povezavi z imenom centralne banke. Gre namreč za obrestno mero za posojila centralne banke poslovnim bankam.

EURIBOR - je referenčna obrestna mera Evropske denarne unije in predstavlja letno obrestno mero za medbančne depozite v evrih (EUR), vezanih na 6 mesecev.
 
 
 
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!