Slovar: D

V pomoč naj vam bo slovar finančnih izrazov, da se boste lažje in bolj pregledno sporazumevali z bankami, ...
Slovar finančnih izrazov
  
Debalans - je predvsem računovodjem neprijetna beseda, saj pomeni neuravnoteženo stanje bilance (ali proračuna).

Debet - ima prav tako opraviti z računovodstvom in ni prijetna beseda za uho, saj z njo označujemo dolg. Ena od izpeljank je debitor, ki pomeni dolžnika.

Debetna kartica - je vrsta plačilne kartice, pri kateri je osebni račun imetnika za opravljena plačila s kartico obremenjen tekoče po obdelavi potrdila o nakupu. Lahko rečemo, da nadomešča čeke.

Deflacija - je beseda, katere pomen v naši državi še nismo občutili; je namreč nasprotje inflaciji. Ekonomska opredelitev: zmanjšanje denarnih sredstev v obtoku z namenom povzročiti zvišanje kupne moči denarja ter padanje cen.

Dekurzivno obrestovanje - je obračunavanje obresti po preteku ustreznega obdobja za nazaj. Takega načina obrestovanja smo pri nas najbolj vajeni.

Demonetizacija - se pojavi, ko kovanci prenehajo biti plačilno sredstvo in postanejo vredni le toliko, kolikor je vredna kovina, iz katere so narejeni.

Denar - pravzaprav ni slovenska beseda. Da bomo vedeli več, si zapomnimo, da izvira iz latinščine: 'denarius' je bil starorimski srebrnik, enak starogrški drahmi.

Denarna politika - je urejanje količine denarja v obtoku z namenom doseganja ekonomskih ciljev gospodarstva.

Denominacija - ni neznana beseda, saj smo jo imeli že priložnost doživeti. Gre za znižanje imenske vrednosti papirnatega denarja.

Depo, deponent, deponiran, depozit, depozitar, depozitor -
so besede, ki imajo opravka s pologom oziroma shranitvijo česa (najpogosteje denarja) v katerikoli finančni ustanovi.

Devalvacija (lat. valere - veljati) - nam je precej domača beseda, ki pa je v praksi ne želimo več spoznati. V jeziku ekonomije označuje znižanje tečajne vrednosti denarja glede na vrednost zlata in tujih valut, kar je pravzaprav vrsta denarne reforme, ki jo izvede država (npr. zaradi inflacije).

Deviza - je beseda, ki jo večkrat uporabljamo nenatančno; le malokdo namreč ve, da predstavlja imetje domačih bank pri bankah v tujini ter nekatere druge terjatve do tujine. Izraz 'devize' uporabljajmo zgolj za tuj denar, s katerim razpolagamo v tujini; tistega, s katerim razpolagamo doma, imenujemo 'valuta'.

Digitalno potrdilo - je potrdilo v elektronski obliki, ki povezuje podatke za preverjanje elektronskega podpisa z določeno osebo (imetnikom potrdila) ter potrjuje njeno identiteto. Kvalificirano digitalno potrdilo pa je digitalno potrdilo, ki izpolnjuje zahteve iz 28. člena ZEPEP in ki ga izda overitelj, ki deluje v skladu z zahtevami iz 29. do 36. člena ZEPEP.
 
 
 
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ